IBS (irritabel tarm) är en diagnos som innebär diarré, förstoppning och/eller smärta utan att sjukvården har kunnat fastställa en konkret orsak. IBS och andra mer eller mindre diffusa mag- och tarmbesvär är ett utbrett problem. Det är inte bara besvärligt i vardagen utan kan också innebära en risk för dåligt näringsupptag, sämre förmåga att göra sig av med gifter ur kroppen, dysbios (tarmflora med dåliga bakterier) och en ökad risk för inflammation och hormonell obalans.

Boka tid

Vilka symptom kan man uppleva?

Symptomen kan variera och sträcka sig från grava till mer eller mindre diffusa besvär från mage och tarm.

Vanliga tecken på IBS och mag-tarmproblem är:

 • diarré
 • förstoppning
 • växelvis diarré och förstoppning
 • smärta och obehagskänslor från magen
 • uppblåsthet
 • gaser
 • sura uppstötningar/reflux
 • illamående

Problem behöver inte enbart visa sig i mag-tarmområdet. Det finns många tecken som kan tyda på en undermålig mag-tarmfunktion:

 • näringsbrister
 • matintoleranser
 • hormonella obalanser
 • inflammation
 • trötthet
 • hjärndimma
 • depression/oro/ångest
 • akne

Hur vet jag att det är IBS och mag-tarmproblem jag lider av?

Sjukvården ger en IBS diagnos när du uppfyller diagnoskriterierna för IBS (se ovan) och undersökningar som t.ex. koloskopi och gastroskopi inte har kunnat fastställa en konkret orsak.

Många mag-tarmproblem upplevs i magen, men många symtom på en undermålig funktion gör inte det. På HerCare hjälper våra läkare och näringsterapeuter till att ta reda på din mag-tarmfunktion genom bl.a. blodprover, avföringsprover och kostbehandling.

Varför får man mag-tarmproblem som t.ex. IBS?

Det finns många olika orsaker till mag-tarmproblem och orsakerna varierar från en person till en annan. Orsaker kan vara en eller flera av följande: dysbios (dåliga bakterier i tarmfloran), problem med tarmperistaltiken (tarmens naturliga rörelse), överväxt av bakterier i tunntarmen (SIBO), tarmpermeabilitet, antibiotikakurer och andra mediciner, stress, lågt serotonin, matintoleranser, gluten och miljögifter.

Behandling på HerCare

En väl fungerande matsmältningsapparat är väldigt viktig för hela hälsan. Cirka 70-80% av immunförsvaret sitter i och runt matsmältningsapparaten. Magen och tarmarnas uppgift är att smälta maten, absorbera näringen och eliminera gifter och avfall ut ur kroppen på ett effektivt sätt. Vi vet numer vilken oerhört viktig roll tarmfloran spelar när det kommer till både immunförsvar och näringsupptag. Det här innebär att om magens funktion är suboptimal så kan det ta sig uttryck på många olika sätt i kroppen, inte bara genom besvär med magen utan också genom inflammation och ett immunförsvar ur balans.

På HerCare är maghälsa ett prioriterat område eftersom det både lägger grunden till en god allmänhälsa, men också stöttar hormonproduktion och den hormonella balansen. Till exempel så produceras majoriteten av “må bra-signalsubstansen” serotonin i magen.

Våra läkare, hälsocoacher och näringsterapeuter hjälper dig som lider av mag- tarmproblem och IBS att ta reda på den bakomliggande orsaken till just dina besvär. Det gör vi genom olika skolmedicinska och funktionsmedicinska tester samt kostbehandling och kostrekommendationer. Vi hjälper också till att balansera eventuella näringsbrister som är orsakade av ett försämrat näringsupptag.

Boka tid