Att må dåligt psykiskt eller emotionellt är inte kopplat till en specifik ålder och behöver inte ens vara kopplat till någon specifik anledning. Långvarig stress, en känsla av överväldigande eller utmaningar att hantera en eller flera av dina livsområden kan resultera i negativa känslor som ibland är svåra att hantera på egen hand. En samtalsterapeut kan hjälpa dig att se dina mönster, hjälpa dig att hitta nya verktyg och strategier för att hitta en väg som hjälper dig fram till sinnesro och mer glädje. 

Vilka symtom kan man uppleva?

Symtomen kan variera och vissa upplever enstaka besvär medan andra lider av flera.

Vid allvarliga psykiatriska symtom som svår ångest/oro/depression eller suicidala tankar uppmanar vi till att i första hand uppsöka läkare eller psykiatrisk mottagning för utredning.

 • nedstämdhet
 • oro
 • ångest och panikångest
 • skam och skuld
 • prestationsångest
 • otillräcklighet
 • låg självkänsla
 • stress
 • hjärndimma
 • minnesproblematik
 • sömnproblem
 • förändrad aptit
 • hjärtklappning
 • magproblem
 • ont i kroppen
 • trötthet och utmattning
 • obefogad oro och rädsla
 • rusande tankar
 • nedsatt koncentration och fokus,
 • avsaknad av motivation och driv
 • nedsatt sexlust
 • HSP (highly sensitive person)

Varför får man psykologiska och emotionella besvär?

Psykologiska och emotionella besvär kan ha många olika grundorsaker t.ex. sorg, relationsproblem, högpresterande/perfektionism, sociala relationer, trauma, stress, existentiella tankar, otillräcklighet, svårigheter att sätta gränser, medberoende, beroende, roller/identitet, självbild, självkritisk, arbetsrelaterad problematik, hormonella som i förklimakteriet och klimakteriet, näringsmässiga obalanser m.m.

Hur vet jag att det är psykologiska och emotionella besvär jag lider av?

När du upplever symtom på psykologiska eller emotionella besvär (se ovan) är det viktigt att hitta de underliggande orsakerna till varför du mår som du mår och samtidigt utesluta klinisk depression där medicinering kan behövas.

När du uteslutit medicinska orsaker är samtalsterapi ett mycket värdefullt verktyg för att återfå balans och sinnesro, och verktyg för att hantera dina olika livsområden.