Vår kropp har ett väldigt känsligt stressystem som kontrolleras av hjärnan och binjurarna. Binjurarna är små körtlar vars hormon kortisol sätter igång din kropp från sömn till aktivitet på morgonen och de hanterar all den stress som dina vardagliga aktiviteter ger upphov till. När binjurarna inte producerar hormoner som de ska minskar kroppens förmåga att hantera stress och bekämpa infektioner. När stressystemet är satt ur balans upplever vi en mängd symtom med utmattning och störd dygnsrytm i täten.

Boka en läkartid

Vilka symtom kan man uppleva?
Symtomen kan variera från kvinna till kvinna, även vad gäller graden av besvär. En del kvinnor har bara ett fåtal symtom medan andra tyvärr lider av många fler.

Symtom på utbrändhet och utmattning :

 • svårt att hantera stress
 • mental och fysisk utmattning
 • störd dygnsrytm: svårt att komma ner i varv på kvällen, svårt att vakna på morgonen
  viktuppgång
 • nedsatt immunförsvar t.ex. återkommande infektioner som förkylningar
 • ökade allergier och matintoleranser
 • humörsvängningar
 • skenande tankar
 • nedsatt sexlust
 • yrsel
 • hjärndimma och dåligt minne
 • nedstämdhet eller depression
 • insulinresistens
 • ökat behov av att äta ofta/mellanmål
 • sugen på salt eller sött
 • hormonella obalanser t.ex. PMS eller kraftiga blödningar, oregelbunden mens
 • värk i kroppen t.ex. skuldror, axlar och nacke utan uppenbar anledning

Varför blir man utbränd?

När kroppen utsätts för stress aktiveras vårt “stressystem”; hypotalamus, hypofysen och binjurarna, som tillsammans kallas HPA-axeln. En kaskad av hormonella förändringar uppstår som till slut mynnar ut i att vårt stresshormon kortisol utsöndras. När stressen går över stänger HPA-axeln av kortisolproduktionen och kroppen kan återigen vila. Men i vår moderna värld upplever många av oss konstant stress, och kroppen kommer sällan eller aldrig tillbaka till viloläget. När vi utsätts för kronisk stress tillräckligt länge sätts HPA-axelns normala funktion ur spel.

Stress gör också så att vi förbrukar mer serotonin. Med normala nivåer av serotonin känner man sig lugn och harmonisk. När serotoninnivån sjunkit under ditt tröskelvärde kan du ha svårt att somna eller vaknar på natten, uppleva oro, ångest och rusande tankar.

HPA-axeln rubbas av stress, inte bara den upplevda i vardagen, utan även kroppens stress från t.ex. inflammation. En störd cirkadisk rytm med för mycket ljus på kvällen (t.ex. från bildskärmar) och för lite dagsljus under dagen, kan också påverka. Även en störd blodsockerbalans påverkar HPA-axeln negativt.

Hur vet jag att det är utmattning eller utbrändhet jag lider av?
Din symtombild och blodprov är viktig för diagnos. Vid behov genomförs funktionsmedicinska tester för att analysera dina nivåer av signalsubstanser t.ex. kortisol.

Behandling på HerCare

Först och främst vill vi utvärdera de underliggande orsakerna till varför du mår som du mår. Om dina symtom beror på en rubbad HPA-axelsfunktion så strävar vi efter att ta reda på grundorsakerna. Kanske din trötthet inte alls beror på en störd HPA-axelsfunktion utan från t.ex. sköldkörteln, virus, parasiter, hormonell obalans eller pre-diabetes. Då behöver du en annan typ av behandling.

Tillsammans med vårt team på HerCare ger vi dig det stöd du behöver gällande serotoninsupport, tarmhälsa, stresshantering, sömnhygien och hormonell balans. Vi söker reda på orsaker till eventuell inflammation och rättar till eventuella näringsbrister och ger rekommendationer om en antiinflammatorisk och blodsockerstabiliserande kosthållning anpassad för dig.