Vår integritetspolicy

Vi på HERCARE är väldigt mån om att ge dig den bästa vård vi kan men vi har också som mål att se till att du som patient alltid är välinformerad om vilken typ av persondata vi behandlar för din räkning. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft i maj 2018 har vi uppdaterat vår integritetspolicy för att på ett tydligt sätt förklara vilka av dina personuppgifter som sparas hos oss och vad personuppgifterna faktiskt används till.

Har du frågor angående HerCares behandling av dina personuppgifter, kontakta vårt dataskyddsombud Zeinab Daugaard via e-post zeinab.daugaard@hercare.se