När klimakteriet uppträder före 40-års ålder, kallas det prematur menopaus eller för tidigt klimakterie. I de flesta fall av för tidig menopaus är orsaken okänd. Kända orsaker kan vara genetiska, autoimmuna, hysterektomi, cellgifter eller strålning efter cancerbehandling. Symptomen är väldigt lika de vid naturlig menopaus men ofta svårare, samtidigt som för tidig menopaus är kopplat till flera allvarliga sjukdomar.

 

Vad är prematur menopaus?

Genomsnittsåldern för klimakteriet är 51 år. Menopaus som uppträder före 40-års ålder kallas prematur menopaus eller för tidigt klimakterie.

Symptomen är väldigt lika de vid naturlig menopaus men ofta svårare. Anledningen till att symptomen kan vara mer drastiska är att minskningen av östrogenet har skett mer plötsligt jämfört med naturlig menopaus. Ju snabbare avtagande av äggstockarnas östrogenproduktion är, ju mer chockartat kan det bli för kroppen.

Många kvinnor som drabbas av prematur menopaus får inte korrekt behandling för att lindra sina symptom samtidigt som de inte blivit informerade om hormonersättning och missat behandling som skulle kunna minska riskerna för de sjukdomar de har ökad risk för.

Eftersom klimakteriet signalerar slutet av en kvinnas fertila år, kommer kvinnor som vill bli gravida troligen att få problem att bli gravid på egen hand. Eftersom detta kanske inte alls var förväntat, kan det komma som en chock och orsaka depression, känsla av förlust och stor sorg.

Vilka symptom kan man uppleva?

Att bli berövad sitt östrogen vid sådan tidig ålder kan orsaka många, både fysiska och känslomässiga, problem. Symptomen är väldigt lika de vid naturlig menopaus men ofta svårare.

Fysiska symptom kan vara:

 • infertilitet
 • nattsvettningar och vallningar
 • sparsam, glesare eller ingen mens
 • ledsmärta
 • myrkrypningar i huden
 • oregelbundna hjärtslag
 • torr hud
 • torrhet i underlivet/infektioner
 • frekventa urinvägsinfektioner
 • inkontinens/irriterad blåsa
 • viktuppgång

Vanliga känslomässiga symptom i klimakteriet är:

 • ledsen, “klump i halsen”
 • gråter för ingenting
 • likgiltighetskänslor
 • depression
 • oro
 • trötthet
 • minnesförlust
 • minskad sexlust
 • sug efter socker och kolhydrater

Boka ditt besök

Varför går man in i prematur menopaus?

I de flesta fall av för tidig menopaus är orsaken okänd. Kända orsaker kan vara genetiska, autoimmuna, hysterektomi, cellgifter eller strålning efter cancerbehandling.

För tidig menopaus är kopplat till sämre överlevnad, ökad risk för benskörhet (osteoporos), tjocktarmscancer, och hjärt-och kärlsjukdom, försämrad kognition och minskat sexuellt välbefinnande, jämfört med kvinnor som går igenom naturlig menopaus. Därför är hormonersättning väldigt viktig.

Hur vet jag att jag är i prematurt klimakterium?

På HerCare använder vi oss av flera olika metoder som tillsammans ger ledtrådar, då var och en för sig själv ofta inte är tillräcklig information för fastställande.

 • Blodprov
  På HerCare tittar vi på två blodmarkörer: östrogen (östradiol) och FSH (follikelstimulerande hormon). I klimakteriet ser man ett sjunkande östrogen tillsammans med ett stigande FSH. Detta blodprov ska tas vid två tillfällen med minst 4 veckors mellanrum.
 • Gynekologisk undersökning
  När östrogenet börjar ebba ut, förändras slemhinnorna i vagina och slidan. De blir torra och sköra. Blodflödet minskar och färgen av slemhinnan i vagina och på blygdläpparna förändras från rosa till blek. Med en ultraljudsundersökning får man en bild av din livmoder och dina äggstockar och gynekologen mäter tjockleken på slemhinnan i livmodern. Vid klimakteriet ser man väldigt få ägg och en tunn slemhinna eftersom östrogenet är lågt och därför inte stimulerar tillväxt.
 • Dina symptom
  Ditt mående tas i beaktande och listan över de vanligaste klimakteriesymptomen ser du ovan.

Behandling på HerCare

Teamet på HerCare är experter på att behandla prematur menopaus. Våra vårdgivare kartlägger och guidar dig med utgångspunkt från dina unika förutsättningar och symptom.

För att upprätthålla hälsa, lust och välbefinnande bör kvinnor i prematur menopaus behandlas med östrogen. Hormonbehandling till kvinnor som går igenom naturlig menopaus har visat sig minska risken för osteoporos, demens samt kardiovaskulär sjukdom, speciellt om behandlingen inleds i tidigt skede av menopaus.

Eftersom vi idag känner till de ökade riskerna med för tidig menopaus är det extra viktigt för de kvinnor som inte har kontraindikationer att påbörja hormonersättning så snart som möjligt. Vi ger information om hormonersättning så att du kan ta ett välgrundat beslut.

Har du låg libido (sexlust), speciellt om du opererat bort din äggstockar, eller att ditt testosteronvärde är lågt, kan testosterongel förskrivas.

Men hormonersättning är inte allt. Att bygga hälsa från grunden blir ett viktigt skydd för att minska riskerna för de ökade risker som prematur menopause för med sig.

Kost och näring

Kroppen behöver rätt näring för att kunna fungera optimalt. Generellt kan man säga att ju bättre näringsmässigt balanserad du är när du går in i klimakteriet, desto mindre symptom kommer du att uppleva. Rätt kost och eventuellt vissa kosttillskott krävs för att säkerställa att kroppen har byggstenar för att skapa hormoner och signalsubstanser. Våra näringsterapeuter hjälper till att lägga upp en kostplan utifrån just dina behov och förutsättningar, och anpassar kosttillskottsrekommendationerna utifrån dina blodprovsresultat.

Stresshantering och återhämtning

Vårt kvinnliga hormonsystem är extremt känsligt för stress. Stress handlar inte bara om en lång “att göra-lista”. Stress för din kropp kan också vara inflammation, näringsbrist eller en tarmflora i obalans och går också hårt åt hjärta och kärl. Team-approachen på HerCare blir extra viktig då det utifrån just dina förutsättningar kan vara aktuellt med hjälp från samtalsterapeut, näringsterapeut och/eller läkare.

Regelbunden träning och rörelse hjälper till att hålla kroppen och skelettet starkt.

Kost- och livsstilsfaktorerna blir särskilt viktiga om du av olika anledningar, kanske p.g.a. bröstcancer eller tidigare blodpropp, inte kan ta hormoner. Då är det ännu viktigare att fokusera på rätt kost för att minska symptom av den hormonella obalansen och undvika brist på vissa signalsubstanser.

Känner du igen dig i symptomen ovan?

Boka ett inledande samtal till en av våra sjuksköterskor/barnmorskor som är specialister på helhetshälsa.

Boka inledande samtal