Sköldkörteln är en liten fjärilsformad körtel som sitter på halsens framsida. Den är navet i kroppens hormonella hjul och påverkar nästan alla våra funktioner. Sköldkörteln styr metabolismen och känner efter vad som pågår i kroppen för att kunna bromsa eller gasa på ämnesomsättningen. Sköldkörteln kan vara underaktiv (hypotyreos) eller överaktiv (hypertyreos). Sköldkörtelproblem kan ha en autoimmun komponent som vid Hashimotos eller Grave’s syndrom, då kroppen har utvecklat antikroppar mot sin egen vävnad.

 

Vilka symtom kan man uppleva?
Symtomen kan variera från kvinna till kvinna, även vad gäller graden av besvär. En del kvinnor har bara ett fåtal symtom medan andra tyvärr lider av alla.

Symtom vid underaktiv sköldkörtel (hypotyreos):

 • trötthet
 • viktuppgång
 • ödem
 • sämre ämnesomsättning
 • frusenhet
 • depression, låg motivation
 • tung menstruation
 • torr hud
 • hjärndimma
 • utsidan av ögonbrynen är tunna

Symtom vid överaktiv sköldkörtel (hypertyreos):

 • trötthet
 • hjärtklappning
 • sömnsvårigheter
 • vallningar/svettningar
 • darrningar
 • känsla av rastlöshet
 • nervositet
 • svårt att gå upp i vikt
 • ångest

 

Varför får man problem med sköldkörteln?
Två kontrollcentra i hjärnan avgör hur mycket hormon sköldkörteln ska tillverka. Hypotalamus är generalen som sänder signaler till hypofysen. Hypofysen i sin tur, frisätter hormonet TSH som en signal till sköldkörteln att bilda sköldkörtelhormon T4 och T3. T4 är ett lagringshormon och T3 är den aktiva formen som kroppen kan använda. T4 omvandlas vid behov till T3. T3 kan även omvandlas till ytterligare en inaktiv form rT3. Det mesta, 80 procent, av omvandlingen från T4 till T3 sker i mag-tarmkanalen och 20 procent i hjärnan.

Hypotalamus, hypofysen och sköldkörteln står i ständig växelverkan genom ett återkopplingssystem som innebär att höga hormonnivåer i blodet ger signaler till hjärnan om att minska mängden sköldkörtelhormon som produceras, och tvärtom. Det här återkopplingssystemet brukar kallas HPT-axeln.

Problem uppstår när HPT-axeln inte fungerar optimalt. Problem kan också uppstå genom att sköldkörteln blir inflammerad eller skadad av kroppens antikroppar vid autoimmunitet.

Det finns flera faktorer som ligger bakom sköldkörtelproblem bl.a. långvarig stress, tarmproblem, näringsbrister, undermålig kost, alkohol, allergier, miljögifter, infektioner och andra hormonella obalanser.

 

Hur vet jag att det är problem med sköldkörteln jag lider av?
Dina symtom är den första ledtråden. Men eftersom många av symtomen är generella är det viktigt att också se till en blodprovsanalys.

Det vanligaste sättet att undersöka sköldkörtelns funktion är att ta ett blodprov som visar ditt TSH-värde. Om ditt TSH-värde är högt är det ett tecken på att din hjärna skickar många signaler till sköldkörteln om att den måste tillverka mer hormon. Det tyder på att sköldkörteln fungerar långsamt – att du har låg sköldkörtelfunktion (hypotyreos).

Men TSH visar bara hur signalerna fungerar mellan hypofysen i hjärnan och sköldkörteln. Provet visar inte hur mycket hormon som sköldkörteln faktiskt tillverkar och omvandlar. Därför bör man även mäta sköldkörtelhormonerna T4 och T3 för att se om också de värdena är låga. Om sköldkörteln tillverkar för mycket hormon har man ofta ett lågt TSH-värde, men för höga T4 och/eller T3-värden.

 

Behandling på HerCare
Först och främst vill vi utvärdera de underliggande orsakerna till varför du mår som du mår. Kanske din trötthet inte alls beror på en underfunktion i sköldkörteln. Kanske du helt enkelt är utmattad efter långvarig stress och behöver en annan typ av support.

Om dina symtom verkligen beror på en underfunktion av sköldkörteln så strävar vi efter att ta reda på orsakerna till att just din sköldkörtel inte fungerar som den ska. En mycket viktig pusselbit är din tarmhälsa eftersom en stor andel av sköldkörtelhormonernas omvandling sker i magen. Studier har också funnit att det finns en 80% koppling mellan hashimotos och tarmpermeabilitet. Stress påverkar också sköldkörtelns funktion i hög grad. Därför fokuserar vi mycket på din tarmhälsa, kost, näringsstatus och livsstil, ofta innan hormoner förskrivs.

Behövs sköldkörtelhormoner förskrivas kommer våra läkare att förskriva baserat på dina individuella behov, historik, och provsvar. En del patienter mår bättre på syntetiskt T4, och/eller T3 medan andra kanske svarar bättre på naturliga sköldkörtelhormoner gjorda på torkad svinsköldkörtel. Torkad svinsköldkörtel (NDT) kan i nuläget endast förskrivas via individuell licens vilket våra läkare erbjuder om indikationen finns.

Trots den stora samverkan mellan kroppens olika hormonsystem, samarbetar sällan endokrinologer och gynekologer i vården. Det vill vi på HerCare förändra genom att visa hur viktigt det är att se kroppen som ett nätverk vid behandling av hormonell obalans. Det går inte att bara jobba med enbart sköldkörtelhormon vid hypotyreos eller bara med östrogen och progesteron vid klimakteriebesvär. Man måste utgå från att kroppens olika system och organ interagerar.

 

Vill du utreda dina sköldkörtelbesvär?

Du får ta ett blodprov och träffa vår läkare som går igenom dina provsvar och ger dig rekommenderade åtgärder och eventuell behandling. Läs mer om våra läkarbesök under boka tid NYBESÖK (läkare).

Eller boka en av våra hormonella rådgivningar till en av våra sjuksköterskor/barnmorskor som är specialister på helhetshälsa.

Boka nybesök