Lider du också av näringsbrist? Du är inte ensam!

Vi på HerCare möter många kvinnor med symtom som trötthet eller nedstämdhet. När vi tittar närmare på dessa kvinnor har vi sett att många av dem lider av näringsbrister. Några av de vanligaste näringsbristerna som vi ser är brist eller låga nivåer av B12, folat, järnvärde och D-vitamin. 

  • Brist på järn kan ge symtom liknande depression och nedstämdhet. Om du har brist på järn kan inte kroppen producera den energi som den behöver på ett bra sätt.  
  • Lågt B12 och låga nivåer av folat kan leda till nedsatt tankeförmåga (sämre kognition), vilket kan göra att du känner dig glömsk och vimsig. Men även denna näringsbrist kan ge symtom så som trötthet och nedstämdhet.  
  • Låga nivåer av D-vitamin kan leda till bland annat benskörhet, trötthet, nedstämdhet och att du lättare blir sjuk då immunförsvaret inte är lika motståndskraftigt.  

Ser du vad vi ser? Flera näringsbrister kan ta sig uttryck som nedstämdhet. Om vi inte tar tag i näringsbrister kan vi få besvärande symtom och sämre hälsa. Många kanske tror att detta är något som vi själva inte kan påverka, men det kan vi! 

Acceptera inte dina näringsbrister. Boka ett inledande samtal med oss idag så hjälper vi dig att ta reda på din näringsstatus, hormonbalans och vad du kan göra för att må bra hela livet. Välkommen!

Läs mer om hur du får i dig D-vitamin här