Priser

HerCare är en privat klinik och vården hos oss omfattas inte av offentlig ersättning men vi har avtal med försäkringsbolag. Om din sjukvårdsförsäkring inte täcker ditt besök hos oss gäller priserna nedan.

Besök hos näringsterapeut samt hälsostrateg räknas som Friskvård, vi är kopplade till Benify och Wellnet.

Observera att kostnad för provtagning tillkommer. Läs mer om de betalningsmöjligheter som vi erbjuder: HÄR

Barnmorska/sjuksköterska
Pris (kr) 
Inledande rådgivning 395
Hormonell rådgivning BAS (videomöte) 1495
Hormonell rådgivning UTÖKAD (klinik- eller videomöte) 2495
Uppföljning Telefon 20 min 945
Kort fråga Telefon 10 min 350

 

 

Läkare
Pris (kr) 
Nybesök Klinik 75 min 4995
Nybesök Video 45 min 3995
Uppföljning Video 45 min 3495
Uppföljning Video 30 min 2495
Uppföljning Telefon 15 min 800
Läkarintyg 1000

 

Gynekolog
Pris (kr)
Nybesök 30 min 3000
Återbesök 20 min 2500
Videomöte 30 min 2500
Telefon 10 min/20 min 800/1000

 

Hälsokontroll
Pris (kr)
Årlig hälsokontroll BAS (videomöte) 1995
Årlig hälsokontroll UTÖKAD (klinikmöte) 2995

 

Hälsostrateg Maria Särén
Pris (kr)
Nybesök Video 45 min 2495
Uppföljning Telefon 20 min 1295
Uppföljning Coaching telefon 45 min 1495
Kort fråga telefon 10 min 395

 

Näringsterapeut Maria Graflind
Pris (kr)
Nybesök Video 45 min 2495
Uppföljning Video 45 min 1495
Uppföljning Video 20 min 1295
Kort fråga Telefon 10 min 395

 

Blodprov via Synlab och Encia (faktureras i efterhand)

Encia tar en provtagningsavgift som läggs på provtagningskostnaden.

Baspanel stor: 1315 kr

Baspanel liten: 725 kr

Baspanel Läkare/Hälsocoach/Näringsterpeut: 1465 kr

Baspanel Hälsokontroll BAS: ca 1000 kr

Baspanel Hälsokontroll UTÖKAD: ca 1600 kr