Priser

HerCare är en privat klinik och vården hos oss omfattas inte av offentlig ersättning men vi har avtal med försäkringsbolag. Om din sjukvårdsförsäkring inte täcker ditt besök hos oss gäller priserna nedan. Besök hos näringsterapeut samt samtalsterapeut räknas som Friskvård, och vi är kopplade till Wellnet. Observera att kostnad för provtagning tillkommer. Läs mer om de betalningsmöjligheter som vi erbjuder: HÄR

Barnmorska/sjuksköterska
Pris
Hormonell rådgivning 30 min (endast videobesök) 1950
Hormonell rådgivning 45 min (klinikbesök eller videobesök) 2950
Uppföljning per telefon 15 min 500
Återbesök video/klinik 30 min 1250

 

Allmänläkare
Pris
Klinikbesök 75 min 4550
Videobesök 60 min 3550
Klinikbesök eller videobesök 30 min
Telefon 15 min
1550
800
Receptförskrivning
Läkarintyg
250
1000

 

Gynekolog
Pris
Nybesök med undersökning på kliniken (även under Corona-tider) 3000
Återbesök 2000
Uppföljning per telefon 1000
Receptförskrivning 250

 

Näringsterapeut
Pris
Nybesök 1350
Återbesök/uppföljning 1350
Uppföljning per telefon 500
Paketpris 3 besök 3645

 

Samtalsterapeut
Pris
Nybesök/återbesök 1350
Paketpris 5 besök 6000
Paketpris 10 besök 12000

 

Blodprov (faktureras i efterhand och då tillkommer en avgift på 50 kr)

Årlig hälsokontroll:  1 375 kr

Stora baspanel: 1 115 kr

Liten baspanel:  610-670 kr

Näringststatus: 740 kr