Del 1: Vad är förklimakteriet?

Förklimakteriet är tiden innan du slutar menstruera. Den börjar ofta i 40-årsåldern och varar under ca 1-10 år.  

Samspelet mellan hormonerna och signalsubstanserna under de hormonella förändringarna i ditt liv lägger i stort sett grunden för hur du mår. Det gäller inte bara i övergången mellan förklimakteriet och klimakteriet, utan också i tonåren när du börjar menstruera, och genom varje menscykel därefter. Dina hormoner och signalsubstanser är kemiska ”budbärare” som distribuerar viktiga instruktioner överallt i din kropp och gör så att du kan fungera fysiskt och psykiskt som människa – till exempel röra på dig, tänka, känna och kommunicera med andra.

Alla dina hormoner är utformade för att tillsammans fungera som en helhet, att arbeta ihop med varandra och med naturens rytm, som till exempel dygnsrytmen och årstidernas växlingar. När hormonerna av någon anledning minskar i nivå eller börjar fungera sämre, kommer du med största sannolikhet att känna av det – oavsett om du är 20, 40 eller 60 år.

Men från mitten av trettioårsåldern till slutet av femtioårsåldern genomgår våra kroppar stora förändringar. Faktumet att våra äggstockar inte fungerar livet ut är en viktig anledning till detta. Det här leder till att nivåerna för våra kvinnliga hormoner östrogen och progesteron kan variera kraftigt och den inbördes relationen dem emellan rubbas. Det här påverkar signalsubstanserna i hjärnan, som i sin tur påverkar vårt psykiska mående. Både östrogen och progesteron har starka positiva effekter i kroppen bl.a. antiinflammatoriska. Så sjunkande hormoner påverkar även hur du mår rent fysiskt och kan t.ex. ta sig uttryck i form att diffus smärta och värk.

Hormonproduktionen i äggstockarna upphör i menopausen, men din kropp slutar inte producera dessa hormoner över en natt. Det tar faktiskt mellan tio och femton år. Det är en lång tid att behöva genomlida för den som upplever känslomässiga och/eller fysiska besvär på grund av de varierande hormonnivåerna. Då är det viktigt att hitta lösningar som fungerar för dig för att minska dina symptom och som gör att du kan känna dig både frisk, glad och full av energi.

I förklimakteriet svajar hormonerna rejält. En del kvinnor glider bara igenom dessa övergångar utan särskilt stora problem, medan andra upplever alla möjliga slags känslomässiga och fysiska besvär. De negativa symtom som man kan uppleva som en följd av detta är många och varierande. Många förstår inte heller att symtomen som de lider av uppstår just som en följd av hormonsvängningarna, eftersom kunskapen inom det här området generellt sett fortfarande är väldigt begränsat.

Det finns mycket som du kan göra för att må så bra som möjligt under den här tiden och stötta kroppen, balansera hormonerna och påverka signalsubstanserna i positiv riktning. Generellt kan man säga att ju mer balanserad du är näringsmässigt, och ju mindre stressad du är, desto mindre besvär kommer du att få. Din genetik spelar också roll för hur du upplever förklimakteriet. Du kan titta på kvinnorna i din släkt i generationen före dig för att få en ledtråd om hur det kan komma att te sig för dig.

Förklimakteriet är en period i livet där det är viktigt att lyssna på sig själv och sina behov och verkligen prioritera det som gör dig tillfreds, lugn och välmående. I kommande blogginlägg kommer vi skriva mer om det, t.ex. om hormonersättning med bioidentiska hormoner, om kostens betydelse, om viktuppgång, stress och mycket mer.

Läs del 2: Vad händer i kroppen i förklimakteriet?

 

HerCares kvinnoklinik är den första i sitt slag och vi vill hjälpa kvinnor i Sverige att leva friska, länge. 

Vi erbjuder traditionell allmänmedicinsk och gynekologisk behandling kombinerad med hormonersättning, kostrådgivning, stresshantering och kognitiv beteendeterapi
. 

Vården baseras på vetenskapligt beprövade och accepterade metoder – men också möjligheten att tänka nytt – för kvinnosjukvård i tiden och i ständig utveckling. 

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder. 

Här kan du boka ditt besök.