Vänligen läs igenom innan du bokar ditt besök

 

Förväntningar och erbjudande

OBS! Under sommaren har vi begränsat med tider till gynekologen och väntetid nu är ca 2 månader.

HerCare är en privat klinik som jobbar för din hälsa helt utan subventioner från samhället och vår praktik skiljer sig i grunden från vanlig sjukvård. Vi fungerar som ett komplement till den etablerade sjukvården för att optimera din hälsa. Vi hjälper dig att ta ett eget ansvar för din hälsa och välbefinnande. Vi ersätter inte dina befintliga kontakter med sjukvården utan rekommenderar att du behåller dom.

Våra priser hittar du här

 

Vi bygger grunden till din hälsa

Vad betyder det?

Hos HerCare utvärderar vi din hälsa, näringsmässiga och hormonella balans, ditt inre välmående, din stressnivå, din tarmhälsa och dina relationer.  Vi kommer att tillsammans med dig utveckla en vårdplan, undervisa dig, och ge dig verktyg för att både bibehålla balans men också förebygga sjukdom.

Vi strävar alltid efter att hitta roten till just dina problem och behandla orsaken och inte “bara” bota symptomen. På så sätt blir detta en investering ofta med livslånga positiva konsekvenser för din hälsa och ditt välmående.

Redan före ditt första besök hos oss, samlar vi in mycket av den information som behövs för att få en övergripande förståelse av de faktorer som påverkar just din hälsa. På så sätt blir dina besök på kliniken mycket effektivare.

När du bokar tid hos oss kommer du att bli ombedd att fylla i ett omfattande hälsoformulär innan besöket.

Vi vill också att du tar de blodprover som ingår i HerCares baspanel. När du bokat ditt första besök skickas en remiss elektroniskt till Aleris labb. I ditt bekräftelsemejl hittar du alla instruktioner om hur du går tillväga för att boka provtagningen hos Aleris. Baspanelen innehåller 29 olika analyser med flera viktiga parametrar. Priset för panelen är 1350 kr och ingår inte i priset för ditt besök. Den debiteras separat vid ditt besök. Eftersom panelen inkluderar FSH och östradiol, ber vi dig ta provet dag 3-5 av din mens. Om du inte har mens längre tar du provet vilken dag som helst. Du betalar för baspanelen vid ditt första besök hos HerCare.

Hos HerCare är det första besöket oftast hos en barnmorska.

 

Varför barnmorska?

På HerCare träffar nästan alla patienter först en barnmorska. Det är för att vi planerat ett vårdflöde med dig i åtanke, där varje kompetens utnyttjas så väl som möjligt. för att hjälpa dig må bättre. Barnmorskans roll hos oss är att kartlägga, gå igenom helheten och säkerställa att vi fått en tydlig bild av dig och hur du mår, samt planera vilka andra du bör träffa för att förbättra ditt mående.  

Barnmorskan vägleder dig genom många skeden ditt liv; preventivmedelsrådgivning, graviditet, och förlossning. Våra barnmorskor har dessutom speciell utbildning i hormonsystemen och hur de påverkas i 40-60 årsåldern och de besvär som många får då. Vi tycker därför det är självklart att det är barnmorskan som fortsätter att stötta dig även i denna fas av livet med kartläggning av dina symtom, råd, information och stöd. 

Givet den bild barnmorskan skapar sig genom att gå igenom din hälsodeklaration, symtombeskrivning, provsvar och ert första möte kommer hon designa resten av vårdflödet, dvs om du vid nästa tillfälle(n) ska träffa gynekolog, läkare i allmänmedicin, näringsterapeut och/eller samtalsterapeut. Vi kommer att rekommendera dig annan vårdkontakt om det är tillstånd vi inte hanterar. 

Barnmorskans kompetensbeskrivning omfattar i dagens läge inte förskrivning av hormonersättning. Det görs endast av våra gynekologer.

 

Näringsterapi

För att bygga din hälsa från grunden och för att uppnå bästa möjliga resultat rekommenderar vi på HerCare att du bokar besök med en näringsterapeut efter att du träffat barnmorska som gjort kartläggning.

Ett besök hos en av våra näringsterapeuter kan endast bokas efter att du träffat vår allmänläkare eller en av våra barnmorskor för medicinsk kartläggning/bedömning.

Våra näringsterapeuter har utbildning i funktionsmedicin och hormonell hälsa. Hos dem får du stöd och rekommendationer om hur du på bästa sätt kan stötta din kropp för att förebygga sjukdom och ohälsa men också så den kan tillverka hormoner och signalsubstanser för att fungerar optimalt. Det kan innebära:

  • näringsterapi med fokus på signalsubstanser och hormoner
  • ändrade kostvanor
  • balansera blodsocker och insulinnivåer
  • minska inflammation
  • rekommendationer av vissa kosttillskott
  • screening av tarmhälsa och näringsupptag
  • ändrade motionsvanor

 

Hypotyreos eller utbrändhet/utmattning?

Hypotyreos är orsakat av en dåligt fungerande sköldkörtel. Orsaken till detta är ofta brist på vissa näringsämnen eller allra vanligast, en inflammerad sköldkörtel (Hashimotos). Orsaken till inflammationen är ofta tarmproblem, långvarig stress och/eller dåliga kostvanor.  Innan sköldkörtelhormoner förskrivs fokuserar vi därför mycket på din kost, tarmhälsa och livsstil.

Visar det sig att du istället har en utmattning kommer vi att rekommendera åtgärder för att normalisera dina signalsubstanser och binjurehormoner innan vi förskriver/ändrar din dosering av sköldkörtelhormoner, mycket för att undvika biverkningar som oro, ångest, hjärtklappning, sömnproblem.

Behövs sköldkörtelhormoner kommer våra läkare att förskriva dessa efter dina individuella behov, historik, och provsvar. En del patienter mår bättre på syntetiskt T4, och/eller T3 medan andra kanske svarar bättre på naturliga sköldkörtelhormoner gjorda på torkad svinsköldkörtel. Torkad svinsköldkörtel kan i nuläget endast förskrivas via individuell licens vilket våra läkare erbjuder om indikationen finns. Däremot kommer läkemedelsverket inte bevilja licensen om du inte provat ett annat preparat i minst ett år.

Läs våra bloggar:

“Sköldkörteln är navet i kroppens hormonella hjul”

“Binjureutmattning beror inte på trötta binjurar”

Boka ditt besök här