Hormonersättning och bröstcancer

Den 29 augusti 2019 publicerade The Lancet en metastudie om hormonersättning kopplat till bröstcancerrisk: “Type and timing of menopausal hormone therapy and breast cancer risk: individual participant meta-analysis of the worldwide epidemiological evidence”. Publiceringen fick stort genomslag i media och skapade återigen oro och förvirring bland kvinnor. 

Metastudien är en sammanställning av tidigare studier som nu publicerats i tidskriften Lancet. Majoriteten av den information som ges i denna metastudie gällande hormonersättning och bröstcancerrisk är därmed inte ny, och resultaten som studien kommer fram till baseras på inaktuella behandlingsprotokoll. Studien får dessutom kritik för att till största del vara av observationstyp, och kan som sådan inte slå fast ett orsakssamband. 

Man jämförde 108,647 kvinnor som drabbats av bröstcancer och vilken typ av hormonersättning de använt med kvinnor som inte hade haft bröstcancer. Viktigt att notera är att endast 50 kvinnor i studien hade använt bioidentiskt progesteron, resten använde syntetiskt progesteron s.k. gestagener.

Den ökade risken av bröstcancer vid hormonersättning som syns i studien är liten, och visade sig återigen vara högst vid oralt kombinationspiller av östrogen med syntetiskt progesteron (medroxyprogesterone acetate, norethindrone) med viss ökad risk hos de som tog endast oralt östrogenpiller.

North American Menopause Society skriver: “Den här rapporten visar inte bröstcancerrisken kopplad till nuvarande protokoll för hormonersättning. Den hormonersättning som använts i den här studien inkluderar fall där kvinnor framförallt tagit oralt östrogen, och de flesta fall involverade en kombination av östrogen och syntetiskt progesteron (gestagener), som numera sällan används pga de kända biverkningarna.”

I Sverige är vi överens med internationella menopausföreningar att gestagen (syntetiskt progesteron) ökar risken för bröstcancer. I USA och Storbritannien är bioidentiskt transdermalt östrogen (plåster och gel) med bioidentiskt progesteron (kapslar) förstahandspreparat i klimakteriebehandling. Tyvärr föreskrivs i huvudsak fortfarande gestagener (syntetiskt progesteron) i Sverige, som i studier visat sig öka risken för bröstcancer.

Det är också mycket viktigt att se frågan ur ett större perspektiv och väga in flera hälsorisker. Uppgifterna om bröstcancerrisken behöver tas i beaktande jämte den procentuellt mycket högre minskade risken av hjärt-och kärlsjukdom, demens, benskörhet och generell dödlighet som det behandlingsprotokoll med transdermalt östrogen (plåster) och bioidentiskt progesteron (kapslar) medför. Nyare studier visar att det är detta behandlingsprotokoll som troligtvis är den mest säkra kombinationen, vilket enligt North American Menopause Society i dagsläget är den mest förskrivna hormonersättningen i USA, och som är det hormonersättningsprotokoll som vi följer på HerCare.

 

HerCares kvinnoklinik är den första i sitt slag och vi vill hjälpa kvinnor i Sverige att leva friska, länge. 

Vi erbjuder traditionell allmänmedicinsk och gynekologisk behandling kombinerad med hormonersättning, kostrådgivning, stresshantering och kognitiv beteendeterapi
. 

Vården baseras på vetenskapligt beprövade och accepterade metoder – men också möjligheten att tänka nytt – för kvinnosjukvård i tiden och i ständig utveckling. 

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder. 

Här kan du boka ditt besök.

 

Källor

Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer.
Type and timing of menopausal hormone therapy and breast cancer risk: individual participant meta- analysis of the worldwide epidemiological evidence. Lancet 2019.

Kuhl H. Pharmacology of estrogens and progestogens: influence of different routes of administration. Climacteric 2005;8 Suppl 1:3-63.

Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer.
Menarche, menopause, and breast cancer risk: individual participant meta-analysis, including 118 964 women with breast cancer from 117 epidemiological studies. Lancet Oncol 2012;13:1141-51.

Muka T, Oliver-Williams C, Kunutsor S, Laven JS, Fauser BC, Chowdhury R et al. Association of Age at Onset of Menopause and Time Since Onset of Menopause With Cardiovascular Outcomes, Intermediate Vascular Traits, and All-Cause Mortality: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Cardiol 2016;1:767-76.

Manson JE, Chlebowski RT, Stefanick ML, et al. Menopausal hormone therapy and health outcomes during the intervention and extended poststopping phases of the Women’s Health Initiative randomized trials. JAMA. 2013;310(13):1353-1368.

Manson JE, Aragaki AK, Rossouw JE, et al; WHI Investigators. Menopausal hormone therapy and long-term all-cause and cause-specific mortality: the Women’s Health Initiative randomized trials. JAMA. 2017;318(10):927-938.

Byrne C, Ursin G, Martin CF, et al. Mammographic density change with estrogen and progestin therapy and breast cancer risk. J Natl Cancer Inst. 2017;109(9): doi: 10.1093/jnci/djx001.

Azam S, Lange T, Huynh S, et al. Hormone replacement therapy, mammographic density, and breast cancer risk: a cohort study. Cancer Causes Control. 2018;29(6):495-505.

Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Menarche, menopause, and breast cancer risk: individual participant meta-analysis, including 118,964 women with breast cancer from 117 epidemiological studies. Lancet Oncol. 2012;13(11):1141-1151

Shuster LT, Grossardt BR, Gostout BS. Prophylactic bilateral oophorectomy jeopardizes long-term health. J Menopausal Med. 2010;18(4):S1-S8.

The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause. 2017;24(7):728-253.