Del 1: Vad händer i hjärnan: Stress och hormoner

Ditt hormonella system fungerar allra bäst om du känner dig lugn, trygg, om du sover gott, håller igång lagom mycket, och tillför kroppen den näring den behöver för att kunna tillverka dina hormoner.

Däremot fungerar det hormonella systemet inte alls bra om du är utsatt för extra mycket stress. Systemet är väldigt känsligt, och stress kan förvärra eventuella besvär. Men vi kvinnor är ofta dåliga på att »lyssna inåt«, och pressar oss för att uppfylla alla krav – både hemma och på jobbet. På den pressen svarar vår kropp med ett flyktbeteende, och reagerar som om det stod en morrande tiger bredvid och visa­de tänderna. Pulsen ökar, andningen blir snabbare och ytligare och handflatorna blir svettiga.

Produktionen av alla dina könshormoner styrs av hypofysen i hjärnan. Vi kan kalla denna ärt­stora körtel för »hormondirigenten« eftersom den styr äggstockarna att tillverka rätt hormon vid rätt tid på dygnet och i månaden – liknande en dirigent som dirigerar en symfoni. När vårt hormonella sys­tem är i synk och alla hormoner är i balans, är det som att jämföra med en vacker symfoniorkester.

Hypofysen är i sin tur styrd av hypotalamus som till viss del får informa­tion från amyg­dalan. Amygdalan tros ha en central funktion när det gäller sambandet mellan upprörda känslor, som rädsla och vrede, och de justeringar av exempelvis blodtryck, andning och hjärtverksamhet som krävs för att då försätta kroppen i larmberedskap. Amyg­dalan kan sägas agera som en antenn, och känner efter hur du mår – känner du dig lugn och trygg, el­ler stressad? När du känner dig stressad, hotad och rädd, aktiverar amygdalan automatiskt fly eller fäkta­ reaktionen med ökat adrenalin som följd.

Kan det kanske vara så att om du inte får i dig tillräckligt med näring, inte sover bra eller tränar för mycket så uppfattar amygdalan även detta som stress och skickar nödsignaler till hypofysen via hy­potalamus. Vid stress riktar kroppen in sig på att bilda stresshormonet kortisol i stället för könshor­monerna östrogen, testosteron och progesteron, vil­ket kan få till följd att du hamnar i hormonell oba­lans med utebliven ägglossning. Att kroppen väljer att inte prioritera ägglossning kan vara en ren försvarsmekanism; det kanske inte är meningen att du ska bli gravid när du faktiskt inte är riktigt rustad för en graviditet. Stresstillstånd kan leda till att mensen försvin­ner hos yngre kvinnor. För äldre kvinnor kan det leda till att de hamnar i klimakteriet för tidigt, med utebliven mens.

I detta läge är hormonbalansen störd, och i och med det även produktionen av de för ditt mående så betydelsefulla signalsubstanserna. Därför är det vik­tigt att du verkligen tar dig en titt på din livsstil och dina matvanor, så att dina hormoner kan produ­ceras i rätt mängd så länge som möjligt. 

Hur hanterar du din dagliga stress? Känner du dig otillräcklig? Och har stressnivån ökat från att kännas som en hanterbar liten myrstack till att kän­nas som berget Kebnekaise?

Vad kan du göra för att minska stressen? Vad gör dig glad? Unna dig att göra mer saker som du tycker om, och sänk kraven på dig själv! Ta ett steg tillbaka, andas och lyssna på dig själv. Bli medveten om dina egna behov och vad som gör dig glad, nöjd och till­freds. Ju mer du jobbar på detta, desto enklare och mer problemfri blir din hormoncykel och t.ex. övergången från normal hor­monproduktion till menopaus.

HerCares kvinnoklinik är den första i sitt slag och vi vill hjälpa kvinnor i Sverige att leva friska, länge. 

Här kan du boka ditt besök.