Stress, värk, migrän eller ryggont?

Med sin mångåriga erfarenhet inom kvinnohälsa kompletterar vårt nytillskott Ulrika Strandqvist, leg. sjukgymnast, HerCares helhetssyn på hälsa och hormonell balans. Här kan du läsa mer om Ulrikas unika kompetens och hur en behandling hos henne går till. 

Välkommen till HerCare-teamet, Ulrika! Du har många strängar på din lyra! 

– Ja, jag är leg. sjukgymnast/fysioterapeut, leg. naprapat, MediYoga-terapeut, har en vidareutbildning i akupunktur  och jobbar även med Basal Kroppskännedom, avspänningstekniker som autogen träning och progressiv avspänning.

Din inriktning är kvinnohälsa, berätta mer! 

– Redan under studietiden började mitt intresse för hur kroppen påverkar det mentala, och hur det mentala i sin tur påverkar kroppen. Har en kroppsskada inträffat som påverkar vårt mentala mående, eller är det den inre oron som sätter sig som kroppslig värk i olika former? Jag har jobbat med tusentals kvinnor genom åren. Många söker för ont i kroppen och väldigt många kan härleda sin kroppsliga värk till det mentala där stress, press, prestation och ett hektiskt livspussel är vanliga bakomliggande orsaker. Det leder inte bara till kroppslig värk utan också obalanser, inte minst hormonella. 

Hur uttrycker sig stressen rent fysiskt? 

– På många olika sätt! Vanligen i form av oro, tryck över bröstet, svårt med sin andning, sömnproblem, värk i kroppen på olika ställen, huvudvärk/migrän, nack- och ryggbesvär, tinnitus, domningar/stickningar i armar/ben/ansikte och helt enkelt lägre energi och livsglädje. 

Det här är symtom som är vanliga bland våra patienter. HerCare har en helhetssyn och våra olika kompetenser (barnmorska, gynekolog, läkare, näringsterapeut och samtalsterapeut) bidrar alla med sin pusselbit för både ett fysiskt och emotionellt välmående. Berätta hur du kommer in i bilden! 

– Mina behandlingar är ett värdefullt komplement. För välbefinnande, sinnesro och hormonell balans är det otroligt viktigt att få ner stressnivån i kroppen. Det ger bästa förutsättningen för att balansera hormonerna, nervsystemet och det ger kroppen chansen att effektivare tillgodogöra sig läkning. 

Hur går en behandling hos dig till? 

– Rent praktiskt börjar jag med att lyssna noga på patienten. Sedan gör jag en fysisk undersökning; hållning, palpation av muskulatur och tester som kollar ev. fysisk skada. Jag kollar också patientens andningsstatus, stressnivå och förmåga att slappna av. 

Sedan individanpassar jag behandlingen. Jag använder mig av olika tekniker för att öka kroppsmedvetenheten och att öva upp förmågan till avslappning. Jag använder också massage och akupunktur för att minska spänningar. Patienten får enkla verktyg med sig hem t.ex. övningar för nacke och rygg eller ett yogapass.

Här är några av de tekniker som Ulrika arbetar med:

  • Basal Kroppskännedom, enkla övningar för att lyssna in och vara i kroppen med målet att stärka kroppsliga och mentala resurser för att förbättra hälsa och självkänsla. 
  • MediYoga, undersöker status vad gäller obalanser i energibanor kopplade till olika delar av kroppen som kan yttra sig på olika sätt, både fysiskt och mentalt. Detta status jämförs även med ett rent fysiskt sjukgymnastiskt status. Behandlingsplan med fysiska övningar i kombination med andning och mental närvaro.
  • MIMY, kombination av Mindfulness och MediYoga, får hemövningar och vardagsuppgifter som varierar vecka från vecka.
  • Akupunktur, för att få ner stressnivån och minska smärtan i kroppen. 
  • Massage för att väcka kroppen och minska spänningar, kombineras också med hemövningar för att jobba aktivt och medvetet med sin kropp för att nå förändring.
  • Autogen Träning, en metod för avspänning och självhypnos med suggestioner.
  • Progressiv avspänning, en metod för att lära sig känna skillnad på an-och avspänning i  kroppen och kunna upptäcka när kroppen hamnar i ett ökat spänningsläge i vardagen.

 

HerCares kvinnoklinik är den första i sitt slag och vi vill hjälpa kvinnor i Sverige att leva friska, länge. 

Vi erbjuder traditionell allmänmedicinsk och gynekologisk behandling kombinerad med hormonersättning och kostrådgivning. 

Vården baseras på vetenskapligt beprövade och accepterade metoder – men också möjligheten att tänka nytt – för kvinnosjukvård i tiden och i ständig utveckling. 

Här kan du boka ditt besök.