• PMS/PMDS
 • Förklimakteriebesvär
 • Klimakteriebesvär
 • PCOS
 • Prematur Menopause (För tidigt klimakterie)
 • Gynekologisk undersökning
 • Psykologiska och emotionella besvär
 • Kost- och livsstilsrådgivning
 • Viktminskning
 • Fysioterapeut med specialkompetens kvinnohälsa
 • Utbränd eller multipla problem
 • IBS och andra mag- och tarmproblem
 • Sköldkörtelproblem