• HerCares årliga hälsokontroll
  • Hormonell rådgivning 45 min (klinikbesök eller videobesök)
  • Hormonell rådgivning 30 min (endast videobesök)
  • Läkarbesök 75 min helhetsbedömning och hälsoplan (klinikbesök)
  • Läkarbesök 60 min helhetsbedömning och hälsoplan (videobesök)
  • Läkarbesök 30 min (klinik eller videobesök)
  • Specialistläkare osteoporos (benskörhet)
  • Kost- och livsstilsrådgivning, viktminskning, IBS och andra mag- och tarmproblem
  • Stress och emotionella besvär
  • Träffa någon först innan du tar nästa steg