• PMS/PMDS
 • Förklimakteriebesvär
 • Klimakteriebesvär
 • PCOS
 • Prematur Menopause (För tidigt klimakterie)
 • Gynekologisk undersökning
 • Stress/känsla av otillräcklighet
 • Nedstämdhet, oro och/eller ångest
 • Samtal/stöd
 • Optimering av hälsa och välmående
 • Viktminskning
 • Fysioterapeut med specialkompetens kvinnohälsa
 • Utbränd eller multipla problem
 • IBS och andra mag- och tarmproblem
 • Sköldkörtelproblem