• PMS/PMDS
  • Förklimakteriebesvär
  • Klimakteriebesvär
  • PCOS
  • Prematur Menopause (För tidigt klimakterie)
  • Gynekologisk undersökning
  • Stress och emotionella besvär
  • Hypotyreos, utmattning, nedstämdhet och depression
  • Kost- och livsstilsrådgivning
  • Viktminskning
  • IBS och andra mag- och tarmproblem