Det krävs en ny typ av vård för Sveriges kvinnor

Hälften av Sveriges befolkning går igenom klimakteriet och ungefär åtta av tio kvinnor upplever olika typer av hormonella besvär i förklimakteriet och/eller klimakteriet. I 40-50 årsåldern, när våra kvinnliga hormoner är oförutsägbara och åker berg-och dalbana och där vi kan drabbas av det ena obehagliga symptomet efter det andra, vart vänder du dig då?

Idag finns inga offentligt finansierade hormon- eller klimakteriemottagningar där kvinnor kan få råd, stöd och hjälp i Sverige. Ingen yrkesgrupp har specialiserat sig på denna fas i kvinnors liv. En fas som utgör hälften av våra liv och ofta börjar då vi är mitt i vår karriär yrkesmässigt och behöver kraft och energi för att fungera både hemma och på jobbet.

I maj 2018 öppnade jag kliniken HerCare i Stockholm. Tillsammans med ett fantastiskt fint team av läkare, barnmorskor, näringsterapeuter och samtalsterapeuter, behandlar och vägleder vi kvinnor som lider av PMS, förklimakteriet, klimakteriet och långvarig stress och utmattning. Vår vision är att utbilda, stödja och hjälpa kvinnor i Sverige att leva friska och länge och vår mission är att vara en tongivande aktör som tar kvinnors hälsa på allvar, sett ur ett helhetsperspektiv.

Vi har på min klinik HerCare i Stockholm idag, den 23 maj. 2020 tagit emot nära 8000 patientbesök sedan vi öppnade dörrarna i maj förra året och jag är chockad över hur dåligt Sveriges kvinnor mår. Jag kan med säkerhet säga att 70-80% av de kvinnor vi har tagit emot är eller har nyligen varit utbrända och sjukskrivna för psykisk ohälsa. Varför är det så vanligt i Sverige undrar jag?

Sjukskrivningsantalet för stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren, och då i synnerhet för kvinnor. Jag tror att om man tog sig tid att titta på orsakerna skulle man se att många av dessa kvinnor lider av hormonell obalans. År 2009 var det 24 000 pågående sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa och 2016 var siffran uppe i 64 000, enligt statistik från Försäkringskassan.

Enligt Mattias Lundbäck, ekonom på svenskt näringsliv, finns det olika sätt att räkna på hur hög samhällskostnaden för sjukskrivning är. Man brukar enligt honom prata om den totala kostnaden per år för sjukskrivningar i Sverige är 81 miljarder kronor för staten och 18,5 miljarder för arbetsgivarna. Men egentligen-när man räknar in produktionsbortfallet-är den faktiska kostnaden för samhället upp emot 200 miljarder per år, där sjukskrivningarna för psykisk ohälsa står för cirka 40 procent.

Situationen är ohållbar!

Det är så ledsamt att tusentals kvinnor mår dåligt när det psykiska lidandet så enkelt går att lösa. Men det krävs en ny typ av vård för dessa kvinnor där broar byggs mellan det gamla och det nya, där vi skapar kontakter och utbyter erfarenheter genom forskning och utvärdering.

Vi bör möjliggöra information om behandlingsmetoder som finns utanför den etablerade hälso- och sjukvården, till exempel personanpassad livsstilsmedicin, samt rätten till att själv få välja vilken vård och behandling vi vill ha för våra besvär måste i största möjliga utsträckning respekteras. Mycket i linje med regeringens nya kommittédirektiv: “Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården”.

Idag tillåts inte alternativen, vården blir mer och mer strikt och fyrkantig, samtidigt som sjukskrivningsantalet för stressrelaterad psykisk ohälsa bara ökar.

HerCares kvinnoklinik är den första i sitt slag och vi vill hjälpa kvinnor i Sverige att leva friska, länge. Vi vill göra det genom att förändra och förbättra vården för kvinnor och skapa ett nytt sätt att se på kvinnors hälsa. Vi vill med vår kunskap och kompetens bidra till att minska ohälsotalen bland kvinnor, och därmed ta vårt samhällsansvar. Vi erbjuder personanpassad livsstilsmedicin baserad på internationella vetenskapligt beprövade och accepterade metoder. Ett vårdprogram med hög patientsäkerhet, individuellt anpassat och omfattar support, information, hopp, livsstilsförändringar och den rätta typen av hormonersättning, bioidentiska hormoner. Med denna typen av vård kan man snabbt återställa balansen vilket kan hjälpa många av dessa kvinnor tillbaka till både hälsa och välbefinnande, samtidigt som man drastiskt minskar kostnaderna för samhället.

Vi på HerCare leder vägen genom att förändra och förbättra vården för kvinnor och skapa ett nytt sätt att se på kvinnors hälsa.

Mia Lundin

 

“Doktorn har lärt sig att inte vara intresserad i hälsa men i sjukdom. Vad folket lärt sig är att hälsa är botemedlet för sjukdom”.

Citat Ashley Montagu