Sjuksköterska

Sjuksköterska
20 min

Återbesök med sjuksköterska - video

Gruppmöten

Gruppmöten
45 min

Gruppmöte PMS

Gruppmöten
45 min

Gruppmöte förklimakteriet

Gruppmöten
45 min

Gruppmöte klimakteriet

Gynekolog

Gynekolog

Uppföljning hos gynekolog

Läkare

Läkare
15 min

Telefonuppföljning med läkare

Läkare
30 min

Uppföljning med läkare

Samtalsterapeut

Samtalsterapeut
45 min

Uppföljning med samtalsterapeut

Näringsterapeut

Näringsterapeut
15 min

Telefonuppföljning med näringsterapeut.

Näringsterapeut
45 min

Uppföljning med näringsterapeut