Sköterska

Sköterska
20 min

Återbesök med barnmorska/sjuksköterska - telefon

Gynekolog

Gynekolog

Uppföljning hos gynekolog

Läkare

Läkare
15 min

Telefonuppföljning med läkare

Läkare
30 min

Uppföljning med läkare

Näringsterapeut

Näringsterapeut
15 min

Telefonuppföljning med näringsterapeut.

Näringsterapeut
45 min

Uppföljning med näringsterapeut