Skillnaden mellan förklimakteriet och klimakteriet

Från mitten av trettioårsåldern till slutet av femtioårsåldern genomgår vi många hormonella förändringar. Äggstockarnas hormonproduktion har oftast upphört någonstans i femtioårsåldern. Men det sker inte över en natt. Det kan ta mellan tio till femton år, och det är denna tid som omfattar både förklimakteriet och klimakteriet.

Allteftersom äggstockarnas hormonproduktion minskar genomgår många kvinnor en fas som heter förklimakteriet innan de kommer in i klimakteriet.  En del kvinnor glider bara igenom förklimakteriet utan särskilt många symptom, medan andra upplever alla möjliga slags känslomässiga och fysiska besvär. Men ju mer balanserad du är näringsmässigt, och ju mindre stressad du känner dig, desto mindre besvär kommer du att uppleva.

Förklimakteriet

Denna fas börjar ofta i fyrtioårsåldern, men kan även börja tidigare om du är stressad. Symptom som oro, ilska, irritation, depression, vallningar och nattsvettningar uppträder ofta från ett par dagar till upp till två veckor före mensen. Dessa symptom ersätts dock med nya när mensen väl har börjat, och trötthet, sömnproblem, gråtmildhet och håglöshet sätter in stället. En del kvinnor upplever det istället som att deras PMS/PMDS-symptom fortsätter även när mensen börjat, till skillnad från tidigare, då symptomen lättade eller helt försvann så fort mensen kom. Många kvinnor säga att de i den här fasen bara känner sig normala en enda vecka i månaden. Mensen kommer ofta tätare och blir rikligare med blodklumpar, vilket ofta kan leda till järnbrist.

Klimakteriet

Denna fas börjar ofta runt femtioårsåldern. Symptomen i den här fasen är ungefär samma varje dag. Mensen kommer väldigt glest, kanske bara några gånger under året, eller har upphört helt och hållet. Vanliga symptom i klimakteriet är: håglöshet, gråtmildhet, sömnsvårigheter, vallningar, hjärtklappning minskat fokus och hjärndimma. Du känner inte riktigt igen dig själv, och aktiviteter som du tidigare gillat kan kännas jobbiga och ointressanta. Nu producerar äggstockarna bara väldigt små mängder av östrogen och inget progesteron.

 

Det finns hjälp att få

Både förklimakteriet och klimakteriet är en lång tid att behöva genomlida en mängd olika känslomässiga och fysiska besvär till följd av svajiga hormoner. Därför är vill vi poängtera att det finns lösningar som minskar dina symptom och gör att du kan känna dig både frisk och glad under denna tid i ditt liv.

Alldeles för många kvinnor vet inte att deras symptom är orsakade av hormonella obalanser eller att det finns hjälp att få. I stället skäms de, klandrar sig själva, och känner sig mindre värda. Så behöver det inte vara! Hormonell obalans går ofta att korrigera och det går att dra fördel av vår fantastiska kemi.

Om du upplever att du har återkommande symptom som påverkar ditt liv negativt kan du som ett första steg kartlägga dem och se om du ser något mönster. Använder du HERCAREs app till detta kan du sedan med hjälp av vår PREMIUM-tjänst få förslag på vad dessa symptom kan bero på baserat på just dig, samt få förslag på vad du själv kan göra. Vill du ha snabb hjälp är du givetvis alltid välkommen att boka ett möte hos oss. Vi finns här för dig och tar ditt mående på största allvar.

 

Kosttillskott speciellt utvalda för kvinnors behov:

HERCAREs webbshop

 

Källförteckning:

Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS; FIGO Menstrual Disorders Committee. The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions.

Reed BG, Carr BR. The Normal Menstrual Cycle and the Control of Ovulation. [Updated 2018 Aug 5]. In: Feingold KR, Anawalt B, Boyce A, et al., editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): Inc.; 2000-.

Avgoustinaki PD, Mitsopoulou E, Chlouverakis G, Triantafillou T, Venihaki M, Koukouli S, et al: Sex steroids and personality traits in the middle luteal phase of healthy normally menstruating young professional women. Hormones (Athens) 2012;11:333–343.

Barth C, Villringer A, Sacher J: Sex hormones affect neurotransmitters and shape the adult female brain during hormonal transition peri- ods. Frontiers in Neuroscience 2015;9:37. Published 2015 Feb 20. doi:10.3389/ fnins.2015.00037

Biegon A, McEwen B: Modulation by estradiol of serotonin receptors in the brain. The Rockefeller University, New York, New York. The Journal of Neuroscience 1982, Vol 2, No 2 pp, 199–205.

Bossé R, DiPaolo T: The modulation of brain dopamine and GABAA receptors by estradiol: a clue for CNS changes occur- ring at menopause. Cell Mol Neurobiol 1996;16:199–212.

Brinton RD: Investigative models for determining hormone therapy – induced outcomes in brain: evidence in support of a healthy cell bias of estrogen action. Ann N Y Acad Sci 2005;1052:57–74.

Bromberger JT, Kravitz HM, Chang Y, et al: Does risk for anxiety increase during the menopausal transition? Study of women’s health across the nation. Menopause. 2013;20(5):488–495.

Chavez C, Hollaus M, Scarr E, Pavey G, Gogos A, van den Buuse M: The effect of estrogen on dopamine and serotonin receptor and transporter levels in the brain: an autoradio- graphy study. Brain Res 2010;1321:51–59.

Darj, S. Nilsson, O. Axelsson, D. Hellberg, Clinical and endometrial effects of oestradiol and progesterone in post-menopausal women, Maturitas, Volume 13, Issue 2, 1991, Pages 109-115

Ettinger B: ”Reduced mortality associated with long-term postmenopausal estrogen therapy.” Obstetrics and Gynecology jan. 1996;87(1):6-12.

Fitzpatrick LA m. fl: ”Comparison of regimens containing oral micronized progesterone of medroxyprogesterone acetate on quality of life in postmenopausal women: a cross-sectional survey.” Journal of Women’s Health Gender Based Medicine maj 2000;9(4):381-387

Fournier A, Berrino F, Clavel-Chapelon F: ”Unequal risks for breast cancer associated with different hormone replacement therapies: results from the E3N cohort study.” Breast Cancer Research and Treatment årgång 107, nr 1 jan. 2008:103-111.

Vongpatasin W m. fl: ”Differential effects of oral versus transdermal estrogen replacement therapy on C-reactive protein in postmenopausal women.” Journal of the American College of Cardiology 2003;41:1358-1363.

Cornelius Schüle, Caroline Nothdurfter, Rainer Rupprecht, The role of allopregnanolone in depression and anxiety, Progress in Neurobiology, Volume 113, 2014, de Lignières B. Oral micronized progesterone. Clin Ther. 1999 Jan;21(1):41-60; discussion 1-2. doi: 10.1016/S0149-2918(00)88267-3. PMID: 10090424.