Selfcompassion- självomhändertagande

1 februari, 2019, Carina Landin, Samtalsterapeut på HerCare

Selfcompassion- självomhändertagande handlar om ett varmt och omhändertagande förhållningssätt till sig själv och andra, en styrka för att kunna öka tolerans av obehag och en förståelse för sina svårigheter. Det handlar om ett förhållningssätt som man har med sig ut i livet ut då det handlar om långsiktig förändring och inte enbart symptomlindring.

Självmedkänsla passar egentligen alla människor eftersom vi mår bra av att träna hjärnan i välmående. Metoden kan vara extra hjälpsam om du har låg självkänsla, är kritisk mot dig själv, upplever ångest, oro, har höga prestationskrav, relationsproblem eller har svårt att känna dig nöjd med dig själv.

Det är en förmåga som hjärnforskningen har visat att det går att träna upp och som gör att du förändrar områden i hjärnan. Vi människor befinner oss ofta oss i kampen om att bli av med obehag och hålla fast i det som är behagligt. Det gör att vi sällan kan slappna av och tillåta livet att vara som det är. Självmedkänsla hjälper oss att hantera livet på ett annat sätt. Istället för att pressa oss till att göra saker och vara hårda och kritiska när vi möter motgångar och misslyckanden så lär vi oss att ta hand om oss själva.

Det är vanligt att den som är självkritisk kör över sina egna behov istället för att lyssna på och tillgodose dem. Det finns alltid någon eller något som är viktigare. Ett förhållningssätt som i förlängningen leder till trötthet, frustration och ännu mer självkritik.

Det är fullkomligt naturligt att jämföra sig med andra. Döm dig därför inte när du tar fram din mentala måttstock och börjar mäta dig med din omgivning. Låt dig inspireras. Inte minimeras.

Din inre kritiker håller gärna koll på sådant som du saknar eller brister i. Efter några år med detta negativa fokus börja du leva från otillräcklighet och brist istället för tillräcklighet och överflöd. Din bild av världen och dig själv blir förvrängd.

Att träna sig i självmedkänsla kan man göra på många olika vis. Man kan arbeta med tankar, beteenden, känslor och uppmärksamhet. Tex:

  • Tillåt dig att känna det du gör
  • Lyssna på dina behov
  • Tala till, och om, dig själv med värme och uppskattning
  • Jämför dig med andra på ett mer kärleksfullt sätt.  Ofta är vi upptagna med att försöka duga både i ens egna och andras ögon. Dagarna ersätts med slit, krav och förväntningar. Stress, tvivel och oro lägger en mörk filt över vardagen och livsglädjen.
  • Möt din inre kritiker vänligt men bestämt.
  • Ett mer kärleksfullt sätt att ta dig an dina framtida prestationer är att sätta en intention som anger riktningen istället för slutstationen.
  • När du är medkännande mot dig själv är du okej med att vara du.

Boka med vår samtalsterapeut på HerCare