Lider du av återkommande urinvägsinfektioner?

Många kvinnor har problem med återkommande urinvägsinfektioner och det är vanligt att infektionen uppkommer cirka 2 dagar efter samlag.

I klimakteriet när östrogenet sjunker blir slemhinnorna i slidan och urinblåsan torra och lättirriterade och orsakar ofta återkommande urinvägsinfektioner. Miljontals kvinnor och flickor (och ett fåtal pojkar och män) drabbas av akut urinvägsinfektion (”cystit”) minst en gång om året. Rutinbehandling av urinvägs- och njurinfektioner inkluderar antibiotika och antimikrobiella läkemedel och är behandlingsmetoden i över 90% av samtliga fall av urinvägs- och njurinfektioner. En mer lämpligaste metod för initial behandling av enkla urinvägsinfektioner kan vara D-mannose.

D-mannose är en naturligt förekommande enkel sockerart, nära besläktad med glukos. Små mängder D-mannose bryts ner av kroppen; en något större mängd utsöndras i urinen. Men hur kan ens stora mängder av ett enkelt, naturligt socker göra något för att bota över 90% av samtliga fall av urinblås- och urinvägsinfektioner?

Svaret återfinns i samspelet mellan D-mannose och de bakterier som förekommer i över 90% av alla urinvägsinfektioner, Escherichia coli (“E. coli”). Nej, det är inte den ökända E. coli-mutationen associerad med ohygienisk livsmedelshantering, som gör människor sjuka och till och med orsakar dödsfall. Det är den normala E. coli-bakterien som utgör en del av tarmkanalens ”normala bakterieflora”. Men inte ens den normala E. coli-bakterien hör hemma i urinblåsan och urinröret; här förökar den sig och blir till en oönskad infektion.

Men varför följer inte E. coli-bakterien med det normala flödet av urin från njurarna genom urinledarna in i urinblåsan och vidare? Varför ”fastnar” E. coli-bakterien på blåsans innerväggar och arbetar sig till och med uppåt (som Spindelmannen), ibland så långt upp som till njurarna?

E. colin-bakteriens cellväggar är täckta av små, fingerlika utskott. Toppen av dessa utskott utgörs av ett komplex av aminosyror och sockermolekyler, ett ”glykoprotein”, som också kallas för ett ”lektin”. E. coli-bakteriens lektiner har dessvärre (för oss) fömågan att ”klistra fast” bakterien till urinblåsans och urinrörets innerväggar, och kan alltså inte sköljas bort genom urinering.

Dessvärre för E. coli-bakterien så ”fastnar” D-mannose på E. coli-bakteriens lektiner bättre än vad E. colins lektiner ”fastnar” på människans celler. När vi tar stora mängder D-mannose går nästan allt genom njurarna till urinen och täcker E. coli-bakterierna så att de inte längre kan ”fastna” på blåsans och urinrörets innerväggar. E. coli-bakterierna sköljs helt enkelt bort genom normal urinering!

Varför är det bättre att “skölja bort” E. coli-bakterierna med D-mannos än att döda dem med antibiotika och antimikrobiella läkemedel? Antibiotika dödar oönskade mikroorganismer, men den dödar också många “gynnsamma” mikroorganismer. Alla kvinnor känner till de ”svampinfektioner” som följer på användning av antibiotika, vilket inträffar när de gynnsamma bakterierna dör tillsammans med de oönskade bakterierna. Detta i sin tur gör att svampen, som är okänslig för antibiotika, kan växa okontrollerat. Långvarig eller upprepad behandling med antibiotika kan leda till stora störningar av kroppens normala bakterieflora och ibland till stora störningar av hälsan, särskilt av immunförsvarssystemet. [Man misstänker att den dödliga varianten av E. coli är mutationer, orsakade av systematisk antibiotisk behandling av djur]

D-mannose å andra sidan tar inte död på vare sig gynnsamma eller ogynnsamma bakterier. D-mannose hjälper helt enkelt till att flytta felplacerade E.  coli-bakterier från insidan av urinröret till utsidan. (Eftersom D-mannose absorberas i den övre magtarmkanalen så flyttar den inte på den ”goda” E. coli som normalt förekommer i tjocktarmen). Behandling med D-mannose av blåskatarr och urinvägsinfektioner orsakade av E- coli-bakterier är ekologiskt sund behandling. (De mycket små mängderna av D-mannose som inte utsöndras i urinen och tas upp av våra kroppar är ofarliga). Även diabetiker kan använda D-mannose. Och som en extra bonus smakar D-mannose dessutom gott!

Källor:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3784967

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27424995/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32255320/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25291140/