Konsten att leva frisk länge

Läste du professor Anna Martlings inlägg i Svenska Dagbladet förra veckan om att tarmcancer ökar hos personer under 50? Misstankar riktas mot processat kött, lågt fiberintag och för lite motion. ”Det här är första generationen som exponerats för den livsstilen sedan barndomen”, säger professor Anna Martling.

Vår ärftlighet har förstås betydelse för vad vi drabbas av för sjukdomar, men det förklarar bara en liten del. Det finns studier som talar för att mer än 80% av våra kroniska sjukdomar i samhället snarare orsakas av livsstilsfaktorer, som i sin tur påverkar våra gener, det som benämns epigenetik. 

Epi betyder “ovanpå” och betyder i princip att våra livsstilsfaktorer; hur vi äter, sover, rör på oss, matar oss själva med för tankar, vilka miljögifter vi exponeras för tillsammans styr vilka av våra drygt 20 000 gener som är påslagna eller avstängda i våra celler. Då vill vi “slå på” de gener som minskar inflammation, som ger energi, som städar och reparerar kroppen, inte de som bidrar till sjukdomar. Du kan påverka ditt mående mycket mer än du kanske tror! 

Vi på HERCARE hjälper kvinnor att leva friska länge. Vi lotsar kvinnor genom förklimakteriet och klimakteriet och behandlar eventuella näringsbrister och hormonella obalanser för att du ska må så bra som du bara kan. Vi erbjuder årliga hälsokontroller till dig som känner att du mår bra idag men vill försäkra dig om att du har en bra och balanserad kost, en god blodsockerbalans, ingen underliggande låggradig inflammation eller näringsbrist så att du också får behålla hälsan på lång sikt.

Välkommen!

Länk till artiklen”Rullgardin gick ner, jag tänkte: Ska jag dö nu?” i svenska dagbladet här.