Hälsosam vikt för dig som är 40+

Viktnedgång kan vara en riktig utmaning oavsett ålder. Men när vi kvinnor passerar 40-årsstrecket är det många som upplever att kilona klistrar sig fast och blir omöjliga att göra sig av med. Det finns flera anledningar till varför det kan vara svårt att gå ner, eller bibehålla en hälsosam vikt från 40-årsåldern och framåt. Vi hjälper dig att lyckas med ditt viktprojekt! 

Två hormoner och en signalsubstans som spelar stor roll för hälsosam viktbalans i förklimakteriet och klimakteriet.

Insulin 

Insulin är ett hormon och spelar en nyckelroll för viktnedgång. När vi äter kolhydrater och socker stiger vårt blodsocker. Blodet får absolut inte vara för sött, det är livsfarligt, och därför pumpar bukspottskörteln ut insulin i blodet. Insulinet för överskottsglukos (dvs. det socker som inte omedelbart behövs för kroppens funktioner) ut ur blodomloppet och in i fettcellerna för att lagras där och användas i framtiden. Men ett högt blodsocker och insulin riskerar inte bara att leda till insulinresistens (typ 2 diabetes), utan gör det därtill näst intill omöjligt att gå ner i vikt. Det är inte för intet som insulin kallas för “fettinlagringshormonet”. Det blir en ond cirkel: ett högt blodsocker leder till ett högt insulinpåslag som i sin tur signalerar till kroppen att lagra in den extra energin som den inte omedelbart kan göra av med som fettceller. Ett högt insulin gör att kroppen aldrig får signalen att använda den lagrade energin i fettcellerna, utan fortsätter bara inlagringen av socker som fett. 

Bryt den här onda cirkeln och koppla bort fettinlagringssignalen genom att tänka på att äta en lågkolhydratkost som håller blodsockret på en jämn, lagom låg nivå. Det här kan du göra genom att minska något på kolhydrater generellt, och socker och snabba kolhydrater specifikt. Öka andelen hälsosamma fetter så håller du dig mätt längre med ett stabilare blodsocker. Hälsosamma fetter är t.ex. smör, kokosolja, avokado, fet fisk, nötter, olivolja. 

Östrogen 

Alla kroppens hormon samspelar och vårt kvinnliga könshormon östrogen har också ett finger med i spelet när det handlar om vikten. Det här blir särskilt tydligt i förklimakteriet och klimakteriet då både ett för högt och för lågt östrogen kan ha negativa konsekvenser. 

När kroppen upplever östrogenbrist i och runt klimakteriet kan den anamma en försvarsmekanism som gör det svårt att gå ner i vikt. En viss del östrogen bildas nämligen i våra fettceller och därför håller kroppen gärna fast vid fettcellerna lite extra hårt. I förklimakteriet svajar östrogenet och det är vanligt att uppleva det motsatta dvs. östrogendominans, vilket i sin tur kan leda till att kroppen samlar på sig onödig vätska.

I förklimakteriet och klimakteriet kan ett sjunkande östrogen göra att sömnkvalitén blir sämre och att du känner dig mer stressad. Forskning visar tydligt att sämre sömn ofta leder till att man äter mer kolhydratrik mat för att snabbt få upp energinivån när man inte känner sig utvilad. Därmed slås “fettinlagringssignalen” till insulinet på och kan leda till viktuppgång. Det riskerar att bli en ond cirkel: den ökade bukfetman orsakar problem i sig då det leder till inflammation i kroppen. Inflammation påverkar våra hungersignaler och gör vår metabolism trögare och resultatet blir att du känner ett sug efter att äta mer, men bränner mindre. Och du går upp mer i vikt, och inflammationen späds på ytterligare. 

Serotonin

Tillräckliga nivåer av signalsubstansen serotonin får oss att må bra och känna oss lugna och tillfreds. När serotoninet sjunker till en för låg nivå upplever vi inte bara oro, ångest, obehag och blir mer lättstressade, utan vi kan också få ett ökat sötsug. Lågt serotonin är ytterligare en anledning bakom cravings och sötsug alltså! 

Det finns flera anledningar till att serotoninet sjunker. Stress i olika former gör att vi bränner signalsubstansen i alltför snabb takt. Inflammation och undermålig tarmhälsa är en annan eftersom majoriteten av serotoninet bildas i tarmen. Näringsbrister kan vara en tredje anledning: dels att vi inte får i oss tillräckligt av de byggstenar som kroppen använder för att bilda serotoninet som t.ex. aminosyran tryptofan, men också för att en tarm som inte är välfungerande inte absorberar näring optimalt.  

Som du ser hänger allt ihop i kroppen! På HerCare hjälper vi till att reda ut vad som är grundorsaken till just din viktuppgång och hur du kan adressera den på effektivaste sätt. Vårt fokus är alltid hälsa; övervikt är en ohälsomarkör och därför finns vi här för att hjälpa dig nå en hälsosam vikt – aldrig någonsin med fokus på skönhetsideal. 

Våra barnmorskor hjälper till att kartlägga din hormonella status, och våra funktionsmedicinska näringsterapeuter ger individanpassade kostråd, adresserar tarmhälsan och inflammation. Vi ger även personliga livsstilsråd om t.ex. sömn, stresshantering, rörelse och återhämtning, och vid behov tar vi prover för att kontrollera nivåerna av dina signalsubstanser.

HÄR bokar du ditt besök. Varmt välkommen!

 

HerCares kvinnoklinik är den första i sitt slag och vi vill hjälpa kvinnor i Sverige att leva friska, länge. 

Vi erbjuder traditionell allmänmedicinsk och gynekologisk behandling kombinerad med hormonersättning, kostrådgivning, stresshantering och kognitiv beteendeterapi
. 

Vården baseras på vetenskapligt beprövade och accepterade metoder – men också möjligheten att tänka nytt – för kvinnosjukvård i tiden och i ständig utveckling. 

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder. 

Här kan du boka ditt besök.