HerCares stora baspanel

Hormoner
Mineraler
FSH Järn
Östradiol Fosfat
Fritt T3 Ferritin
TSH Folat
Fritt T4
Leverfunktion
Inflammation
ASAT
CRP ALAT
Blodsocker
Bilirubin
HbA1c ALP
Blodstatus
Njurfunktion
Hemoglobin Kreatinin
Leukocyter Natrium
Trombocyter Kalium
Hemoglobinmassa Albumin
Erytrocyter Kalk
Hematokrit
Hjärt- och kärl
Vitaminer
CRP
Kobalamin – B12 Homocysterin
25OHD- D-vitamin

Kostnad: 1 115 kr * lokala prisavvikelser kan förekomma (vi fakturerar dig)