HerCares stora baspanel

 

Hormoner Vitaminer Natrium
FSH D-vitamin Kalium
Östradiol Vitamin B12 Calcium
TSH Folat Albumin
Fritt T3 Mineraler Fosfat
Fritt T4
Järn Njurstatus
Glukos Ferritin GFR
HbA1C Kreatinin
Blodstatus
Leverstatus Hemoglobin Inflammation
ASAT Leukocyter CRP
ALAT Trombocyter
ALP Erytrocyter
Bilirubin

 

Kostnad: 1315 kr * lokala prisavvikelser kan förekomma
(vi fakturerar dig)