10 viktiga frågor om sköldkörteln med Dr. Nathalie Helm

Nathalie Helm är läkare på HERCARE och vidareutbildad inom funktionsmedicin.

Nathalie Helm, läkare på HERCARE
 

1. Vad gör sköldkörteln?

Sköldkörtelns viktigaste funktion är att styra ämnesomsättningen. Det vill säga hur kroppen omvandlar näring till energi, en process som sker i alla celler. Sköldkörtelhormoner reglerar också vår hjärtfrekvens, temperatur i kroppen och tillverkningen av flera av våra hormoner (som kortisol, progesteron, östrogen, testosteron) från kolesterol. Sköldkörteln styrs av hypofysen, en liten körtel under hjärnan (bakom näsan).  

Hypofysen bildar hormonet TSH som stimulerar tillverkningen av T4 (tyroxin) och T3 (trijodtyronin). TSH är en förkortning av “tyreoideastimulerande hormon”. 

2. Orsaker till problem med sköldkörteln

När vi pratar om sjukdomar som kan drabba sköldkörteln är det vanligast att man drabbas av antingen en underfunktion eller överfunktion, vilket i sin tur kan orsakas av en rad faktorer.
 

Underfunktion i sköldkörteln 

Underfunktion (låga T3 och T4) är vanligt i Sverige. 480.000 personer behandlas med Levaxin för underfunktion, det utgör ca 4,6 % av Sveriges befolkning. Över 80% av dessa är kvinnor. Speciellt vanligt är det att insjukna när det sker stora hormonella förändringar i kroppen som under och efter klimakteriet eller efter graviditet.

Den absolut vanligaste orsaken till underfunktion är en autoimmun process mot sköldkörteln, det tillstånd som vi benämner Hashimotos. Det utgör över 90% av alla fall med underfunktion och är den vanligaste autoimmuna sjukdomen i Sverige (det finns ett 100-tal olika). 

Vid underfunktion i sköldkörteln går hela ämnesomsättningen i kroppen trögare.

Vanliga symptom vid underfunktion: 

 • Trötthet 
 • Förstoppning 
 • Långsam puls 
 • Låg kroppstemperatur (kalla händer och fötter) 
 • Nedstämdhet 
 • Mental tröghet 
 • Värk i kroppen 
 • Torr hud och sköra naglar 
 • Tappar hår diffust och på ögonbrynen 
 • Viktuppgång 
 • Ödem/svullnad 
 • Menstruationsrubbningar 
 • Högt kolesterol

 

De tidigaste symptomen på underfunktion kan uppträda flera år innan man ser tydlig påverkan på sköldkörtelhormonerna. Ospecifika symptom, förvillande lika de symptom som uppträder när man börjar förlora könshormonerna progesteron och östrogen när man kommer in i förklimakteriet/klimakteriet. Det gör det extra viktigt att utreda och ta prover för att avgöra vad som är vad.

 

Överfunktion i sköldkörteln

När det gäller överfunktion (höga T3 och T4) i sköldkörteln kan det också röra sig om en autoimmun sjukdom, som då benämns Graves sjukdom. Vid överfunktion i sköldkörteln går ämnesomsättningen i kroppen på högvarv.

Vanliga symptom är vid överfunktion: 

 • Snabb puls, hjärtklappning 
 • Svettningar, värmekänslighet 
 • Trötthet 
 • Oro, ångest 
 • Darrighet 
 • Lös avföring 
 • Viktnedgång 
 • Ögonsymptom
   

Vad innebär autoimmun sjukdom?

“Auto” betyder “själv”. Vid autoimmun sköldkörtelsjukdom reagerar immunförsvaret mot den egna sköldkörteln och börjar göra antikroppar mot den, vilket antingen leder till underfunktion eller överfunktion.  

 

3. Hur minskar jag antalet antikroppar vid Hashimoto? Vilket har störst påverkan?

Här gäller det att förstå vad som triggar immunförsvaret, en eliminationsdiet där man tar bort de vanligaste immun triggande födoämnena, gluten, komjölksprotein, ägg, soja, kan vara en väg att gå för att testa om någon av dessa födoämnen påverkar immunförsvaret.  Man kan testa att ta bort födoämnen under 1-3 månader och sedan mäta TPO antikroppar igen för att se om de gått ner. Framförallt bör man också utvärdera eventuella symptom och om dessa försvinner när man t ex utesluter gluten.  

Upptäcker man detta i tid och tar bort triggern kan det resultera i att man i förlängningen inte utvecklar underfunktion.
 

 

4. Vilka prover tittar du på?

Jag tittar huvudsakligen på:

 • TSH (det hormon som hypofysen i hjärnan producerar för att stimulera sköldkörteln att bilda hormoner) 
 • Fritt T4 
 • Fritt T3 
 • Antikroppar mot sköldkörteln, vanligast TPO (Tyreoperoxidas ak) 
 • TRAK (TSH receptorantikroppar, om jag misstänker överfunktion) 

 

5. Betyder förhöjt TPO automatiskt underfunktion i sköldkörteln?

Det korta svaret är NEJ. Det betyder att immunförsvaret har börjat reagera mot den egna sköldkörteln. Många gånger kan de övriga sköldkörtelproverna se normala ut, åtminstone till en början, vilket är en anledning till att den landstingsfinansierade vården sällan kontrollerar dessa. Ofta har man autoimmuna sjukdomar i familjen, eller så har man redan själv en känd autoimmun sjukdom. Man har således en genetisk sårbarhet för att immunförsvaret ska reagera på egen vävnad. 

Avgörande forskning från Harvard (Fasano A. All disease begins in the (leaky) gut: role of zonulin-mediated gut permeability in the pathogenesis of some chronic inflammatory diseases. F1000Res. 2020 Jan 31;9:F1000 Faculty Rev-69. doi: 10.12688/f1000research.20510.1. PMID: 32051759; PMCID: PMC6996528) visar att det krävs tre förutsättningar för att en autoimmun sjukdom ska uppstå: 

 1. En genetisk sårbarhet
 2. En triggande faktor
 3. En tarmvägg som har en ökad genomsläpplighet 

Risken är att om detta får fortgå utan att man tar reda på vad som triggar immuncellerna att reagera på den egna sköldkörteln så kommer man över tid att utveckla en underfunktion eller eventuellt en överfunktion beroende på vilka typer av antikroppar som bildas. 

 

6. Vad kan trigga immunförsvaret? 

En vanlig faktor när det gäller sköldkörteln är faktiskt gluten. Även andra födoämnen kan påverka. Obalans i tarmen ökar risken för att tarmväggens genomsläpplighet ökar och immunförsvaret kan därmed reagera på olika ämnen; allt ifrån födoämnen som gluten, men även svamp, virus, tungmetaller och gifter kan påverka sköldkörteln. 

 

7. Vad kan högt TSH bero på om jag har bra värden på T3 och T4?

Om du har förhöjt TSH men normala värden på T3 och T4 så talar det för att hypofysen måste skicka ut mer signaler (mer TSH), men att funktionen hos sköldkörteln ännu är intakt. Här finns olika åsikter bland läkare/experter om detta ska behandlas eller ej. Jag tar ett funktionsmedicinskt perspektiv på frågan och frågar vad bakomliggande orsaker kan vara, för att om möjligt behandla innan sköldkörtelfunktionen försämras: 

 • Näringsbrist? 
 • Kronisk infektion? (virus, candida) 
 • Stress? 
 • Gluten? 
 • Gifter? (Tungmetaller t ex. kvicksilver, bly och ett 150-tal olika kemikalier har visat sig kunna påverka och blockera hormonproduktionen i sköldkörteln) 

Sköldkörteln är lite som kanariefågeln i kolgruvan förr i tiden (den som var den första att reagera på kolmonoxidförgiftning). Sköldkörteln är det organ som först reagerar på omgivningen och är därmed extra känslig för miljögifter, infektioner, näringsbrister och stress. 

8. Kan jag höja dosen Levaxin om jag fortfarande har symptom?

Här kommer vi till att det är mycket som påverkar hälsan, inte minst när vi hamnar i förklimakteriet/klimakteriet och våra könshormoner östrogen och progesteron successivt minskar. Jag ser hos många kvinnor är att de har låga värden eller brist på olika vitaminer och mineraler, vanligast D-vitamin, B-vitaminer och järn. Dessa är nödvändiga för sköldkörtelns funktion. Studier har bland annat visat att kvinnor med kvarstående symptom (trots rätt inställd Levaxin-behandling) som höjer sina järnnivåer blir av med två tredjedelar av med sina symptom (Garofalo V, Condorelli RA, Cannarella R, Aversa A, Calogero AE, La Vignera Relationship between Iron Deficiency and Thyroid Function: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2023 Nov 15;15(22):4790. doi: 10.3390/nu15224790. PMID: 38004184; PMCID: PMC10675576).

9. Vad gör jag om Levaxin inte räcker till?

Jag startar alltid med att försöka hitta bakomliggande orsaker och åtgärda dessa! Ibland räcker inte detta och omvandlingen från T4 till T3 är dålig – då kan man behöva ge T3 i tillägg för att uppnå tillräckliga nivåer av T3 i kroppens vävnader, inte minst hjärnan.

 

Förskrivningen av T3 (Liothyronin) har ökat 10-faldigt de senaste 14 åren. I studier där T3/T4-behandling jämförts med T4-behandling har man dock inte kunnat se någon signifikant skillnad i grupperna avseende symtomlindring, livskvalitet och hormonnivåer. Det har gjort att European Thyroid Association (ETA) kommit till slutsatsen att det inte finns tillräckliga bevis att T3/T4 är bättre än T4 och att T4 ensamt ska fortsätta vara förstahandsbehandling. Min kliniska erfarenhet är dock att en del patienter mår mycket bättre när de får tillägg av T3 i form av Liothyronin eller för vissa NDT (grissköldkörtelhormon som föreskrivs på licens). 

 

I de fall man ändå behandlar med T3 ska dosen följas regelbundet, eftersom man annars riskerar alltför höga doser av T3, som i sin tur kan pressa ner TSH för lågt och därmed försämra tillverkningen av sköldkörtelhormoner. Det kan också öka benskörhet och risken för hjärt-kärl-problem, framförallt oregelbunden hjärtrytm.

 

10. Kan man bli frisk från hypotyreos?

Det finns alltid hopp! Det här är en process som pågår över lång tid. Vi jobbar personorienterat och kartlägger vilka faktorer som påverkar just dig. Jag ser att ett första steg som ofta är mycket effektivt är att börja titta på näringsbrister. Sköldkörteln behöver flera olika vitaminer, jod, järn, selen och zink för att tillverka sköldkörtelhormoner och för att omvandla T4 till T3, vilket sker i bland annat levern och magtarmkanalen. Därför kan behandling av eventuella magbesvär och vissa kostförändringar också ha en stor effekt på många med autoimmun sköldkörtelsjukdom. 

 

Var börjar jag?

Boka in ett inledande samtal med Nathalie och se vilken hjälp som passar dig. Välkommen! 

Se lediga tider och boka