hercare app logo

Vi bokar alla gynekologiska möten via telefon och mejl.

Vänligen kontakta oss via patientkontakt@hercare.se eller per telefon 08-12 15 72 70

HerCare är en privat klinik och vården hos oss omfattas inte av offentlig ersättning men vi har avtal med försäkringsbolag. Om din sjukvårdsförsäkring inte täcker ditt besök hos oss gäller priserna nedan.

Prislista