Priser

HerCare är en privat klinik och vården hos oss omfattas inte av offentlig ersättning. Det innebär att dina besök, blodprov och andra tester inte bekostas av skattemedel som det gör när du t.ex. besöker läkaren på vårdcentralen.

Vi skulle gärna vilja kunna erbjuda HerCares vård med subventioner, vilket skulle betyda att du bara skulle betala några hundralappar och att resten betalas av skattebetalarna via landstinget. Idag kan vi tyvärr inte göra det eftersom befintliga ersättningar endast möjliggör korta besök på 15 min. Vår starka övertygelse är dock att längre möten är helt nödvändiga för att kunna leverera vård av högsta kvalitet och med tydliga resultat. Våra ordinarie mötestider är därför mellan 45-90
minuter långa.

Vi arbetar dock på att även HerCares vård i framtiden ska bli landstingsfinansierad.Förhoppningsvis kommer man även inom en snar framtid att kunna använda sin sjukvårdsförsäkring hos oss.

Uppdaterade priser från och med 15 februari, 2019.

Barnmorska
Beskrivning Längd Pris
Uppföljning per telefon 15 500
Återbesök 30 1000
Nybesök (inkl. förberedelse och analys av provsvar) 45 2900
Allmänläkare
Beskrivning Längd Pris
Uppföljning per telefon 15 1000
Återbesök 30 2000
Nybesök, hypotyreos (inkl. förberedelse och analys av provsvar) 45 4000
Nybesök utbrändhet, multipla problem (inkl. förberedelse och analys av provsvar) 60 5000
Gynekolog
Beskrivning Längd Pris
Nybesök med undersökning 30 3000
Återbesök 30 2000
Uppföljning per telefon 15 1000
Näringsterapeut
Beskrivning Längd Pris
Nybesök 45 1450
Återbesök/uppföljning 45 1450
Uppföljning per telefon 15 500
Paketpris 3 besök 45 3900
Samtalsterapeut
Beskrivning Längd Pris
Nybesök/återbesök 45 1200
Sjukgymnast
Beskrivning Längd Pris
Nybesök/återbesök 45 1200