Priser

HerCare är en privat klinik och vården hos oss omfattas inte av offentlig ersättning men vi har avtal med försäkringsbolag. Om din sjukvårdsförsäkring inte täcker ditt besök hos oss gäller priserna nedan. Besök hos näringsterapeut samt samtalsterapeut räknas som Friskvård, och vi är kopplade till Wellnet. Observera att kostnad för provtagning tillkommer. Läs mer om de betalningsmöjligheter som vi erbjuder: HÄR

Nya priser from 1 februari 2021

Barnmorska/sjuksköterska  nybesök: 2 950 kr

Näringsterapeut nybesök 1 350 kr

Barnmorska/sjuksköterska
Pris
Hormonell rådgivning 30 min (endast digitalt)

Hormonell rådgivning 45 min (klinikbesök eller digitalt)

1950

2900

Uppföljning per telefon 15 min 500
Återbesök video/klinik 30 min 1250

 

Allmänläkare
Pris
Nybesök 5000
Uppföljning per telefon 15 1000
Återbesök 30 min telefon eller klinik 2000
Receptförskrivning 250

 

Gynekolog
Pris
Nybesök med undersökning på kliniken (även under Corona-tider) 3000
Återbesök 2000
Uppföljning per telefon 1000
Receptförskrivning 250

 

Näringsterapeut
Pris
Nybesök 1250
Återbesök/uppföljning 1250
Uppföljning per telefon 500
Paketpris 3 besök 3450

 

Samtalsterapeut
Pris
Nybesök/återbesök 1350
Paketpris 5 besök 6000
Paketpris 10 besök 12500

 

Blodprov
HerCares Hälsokontroll för kvinnor: 1 690 kr. Betalas och beställs via Blodkollen eller Medisera

 

Årlig hälsokontroll, se priser här