Priser

HerCare är en privat klinik och vården hos oss omfattas inte av offentlig ersättning men vi har avtal med försäkringsbolag. Om din sjukvårdsförsäkring inte täcker ditt besök hos oss gäller priserna nedan. Besök hos näringsterapeut samt samtalsterapeut räknas som Friskvård, och vi är kopplade till både Actiway och Wellnet. Observera att kostnad för provtagning tillkommer. Läs mer om de betalningsmöjligheter som vi erbjuder: HÄR

Barnmorska/sjuksköterska
Pris
Hormonell rådgivning 30 min video

Nybesök video (ett mer djupgående möte)

1950

2900

Uppföljning per telefon 15 min 500
Återbesök video/klinik 30 min 1250

 

Allmänläkare
Pris
Nybesök från 5000
Uppföljning per telefon 1000
Återbesök 2550
Receptförskrivning 250

 

Gynekolog
Pris
Nybesök med undersökning på kliniken (även under Corona-tider) 3000
Återbesök 2000
Uppföljning per telefon 1000
Receptförskrivning 250

 

Näringsterapeut
Pris
Nybesök 1250
Återbesök/uppföljning 1250
Uppföljning per telefon 500
Paketpris 3 besök 3450

 

Samtalsterapeut
Pris
Nybesök/återbesök 1350
Paketpris 5 besök 6000
Paketpris 10 besök 12500

 

Årlig hälsokontroll, se priser här