Villkor

Allmänna villkor för prenumeration på tjänsterna HerCare Premium och Premium+

 

1. Allmänt

1.1  Dessa allmänna villkor (”Köpvillkor”) gäller mellan HerCare Sweden AB, org. nummer 559100-4501, Brovägen 1, 182 76 Stocksund (”HerCare”, ”Vi” eller ”Oss”) och du (”Du” eller ”Dig”) som i egenskap av konsument tecknar prenumeration på tjänsten HerCare Premium eller Premium+ som Du får tillgång till via HerCares applikation HerCare (”Appen”).  

1.2  För användning av Appen gäller i övrigt våra allmänna användarvillkor. Du godkände våra allmänna användarvillkor när Du laddade ned Appen. Vid motstridigheter mellan dessa Köpvillkor och våra användarvillkor gäller dessa Köpvillkor i förhållande till HerCare Premium och Premium+.

2. Om Tjänsten

2.1  Du får tillgång till HerCare Premium och Premium+ via Appen. I HerCare Premium och Premium+ kan Du sedan registrera information om ditt hälsotillstånd. Baserat på den information om ditt mående som Du registrerar i HerCare Premium och Premium+, får Du tillgång till individuellt utformade råd och rekommendationer gällande din hälsa, kost och andra medicinska råd och rekommendationer i syfte att Du ska kunna få ökad förståelse för ditt mående. 

2.2  Råden och rekommendationerna i HerCare Premium och Premium+ genereras av en algoritm som HerCare har tagit fram tillsammans med HerCares läkare, sjuksköterskor och näringsterapeuter. Appen, HerCare Premium och Premium+ utgör en medicinteknisk produkt och är CE-märkt. 

2.3 Ju mer information om Dig och ditt hälsotillstånd som Du registrerar i HerCare Premium och Premium+, desto mer korrekta kommer råden och rekommendationerna att vara. Om Du inte registrerar några uppgifter i HerCare Premium och Premium+, kommer HerCare Premium och Premium+ följaktligen att generera begränsade råd eller rekommendationer. En förutsättning är därför att Du registrerar uppgifter om ditt mående i HerCare Premium och Premium+. 

2.4. Du kan teckna HerCare Premium och Premium+ för 1 månad eller 12 månader (vardera en ”Prenumerationsperiod”).

2.5. Utöver tillgång till individuella råd och rekommendationer har Du som tecknat Premium+ möjlighet att var tredje månad boka ett 15 minuter långt videomöte med hälso- och sjukvårdspersonal från HerCare för att gå igenom ditt mående baserat på de uppgifter som Du registrerat i HerCare Premium+ och även i Hormonkollen i Appen (som Du har tillgång till kostnadsfritt i Appen) och/eller eventuella andra frågor som Du har gällande PMS, förklimakteriet och klimakteriet. I punkt 3 finns mer information om vad som gäller för videomöten. 

2.6. Ett videomöte var tredje månad ingår alltid om Du tecknar en Prenumerationsperiod om 12 månader. Om Du tecknar en Prenumerationsperiod om 1 månad måste Du ha förlängt din Prenumerationsperiod så att det omfattar 3 månader för att ha rätt till ett videomöte. Om Du t.ex. säger upp din prenumeration efter 4 månader ingår inget videomöte för det andra kvartalet (bara för det första kvartalet). 

2.7. Om Du önskar boka videomöten utöver vad som ingår i din prenumeration kan Du göra detta i Appen.  Du finner information om bokningsvillkor och priser för möten som ej ingår i HerCare Premium+ i Appen. 

3.  Videomöten

3.1. Det kvartalsvisa videomötet som ingår i din prenumeration av Premium+ enligt punkt 2.5 ovan syftar till att gå igenom ditt mående baserat på de uppgifter som Du registrerat i HerCare Premium+ och i Hormonkollen i Appen och/eller eventuella andra frågor om din hälsa gällande med fokus på PMS, förklimakteriet och klimakteriet som Du har. Du kan dock boka ditt videomöte även om Du inte registrerar någon information i HerCare Premium+ eller i Hormonkollen.

3.2. Varje videomöte som ingår i prenumerationen Premium+ är 15 minuter långt. Inför varje videomöte tar vårdpersonal del av de uppgifter som Du registrerat i HerCare Premium+ och annars i Hormonkollen i Appen. 

3.3. Du kan boka ditt videomöte under HerCares ordinarie arbetstid under dag 61 – 90 i varje kvartal från det att din Prenumerationsperiod började löpa (”Bokningsperioden”); detta för att Vi behöver se symtomspårning under två cykler för att kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Du får information i HerCare Premium+ när Bokningsperioden börjar löpa då Du också kan boka ditt kvartalsvisa videomöte.

3.4. Videomötet bokas i HerCare Premium+. Du ansvarar själv för att boka ditt kvartalsvisa videomöte. 

3.5. Du har möjlighet att avboka ditt videomöte senast 72 timmar innan det ska äga rum för att boka ett nytt videomöte under Bokningsperioden. Om Du inte avbokar ditt videomöte inom denna tid har Du inte möjlighet att boka om ditt videomöte till ett annat datum under Bokningsperioden. Avbokning av videomöten sker i HerCare Premium+. 

3.6. Om Du inte bokar ditt kvartalsvisa videomöte under Bokningsperioden förfaller din möjlighet att boka ditt kvartalsvisa videomöte. Det är inte möjligt att ackumulera videomöten eller att flytta över ett videomöte till nästkommande Bokningsperiod. 

3.7. Alla videomöten är personliga och kan inte överföras till någon annan person. 

4.  Observation 

4.1.  Observera att HerCare Premium och Premium+ endast är till för kartläggning och rådgivning. För det fall Du upplever allvarliga symptom eller annars skulle befinna dig i ett kritiskt medicinskt tillstånd, kontakta alltid din vårdcentral, läkare eller ring nödnumret 112 eller vårdupplysningen på nummer 1177.  

5.  Förutsättningar för att nyttja HerCare Premium 

5.1. För att kunna nyttja HerCare Premium och Premium+ måste Du ha ett AppleID-konto och bank-id. För närvarande är det inte möjligt att teckna HerCare Premium via GooglePlay men när detta är möjligt krävs att Du har ett GooglePlay-konto och bank-id.  

5.2. Du måste vara över 18 år för att teckna en prenumeration på HerCare Premium och Premium+.  

5.3. De tekniska krav som gäller för att använda HerCare Premium framgår i AppStore och GooglePlay. Du åtar dig att ha den lägsta version av de tekniska krav som framgår från tid till annan i AppStore och GooglePlay. 

6.  Tillgänglighet 

6.1. Vi strävar efter att HerCare Premium och Premium+ ska vara tillgängliga 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, med undantag för oförutsedda eller planerade driftsavbrott i form av underhåll, så att Du när som helst kan få tillgång till HerCare Premium och Premium+ och registrera uppgifter om ditt mående. Detta gäller dock inte tidpunkten för att genomföra videomötet som bara kan bokas under HerCares ordinarie arbetstid. 

6.2. Vi kan dock inte garantera att HerCare Premium och Premium+ kommer att fungera felfritt eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att HerCare Premium eller de servrar som krävs för att HerCare Premium och Premium+ ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan från tid till annan förhindra möjligheterna för dig att använda HerCare Premium och Premium+. 

6.3. Vi ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten till HerCare Premium och Premium+ som orsakas av eller beror på 

6.3.1   fel i din hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, din programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Vi inte kan avhjälpa trots att Vi på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå felet, 

6.3.2.  annan omständighet som Du ansvarar för, 

6.3.3. virus eller annat angrepp på säkerheten förutsatt att Vi vidtagit skyddsåtgärder på ett fackmannamässigt sätt, eller 

6.3.4. ett hinder utanför vår kontroll som Vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet, och vars följder Vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

 

7.  Pris och betalning 

7.1. Olika priser gäller beroende på vilken Prenumerationsperiod som Du tecknar (1 månad eller 12 månader). Priset för en Prenumerationsperiod för HerCare Premium är 79 kr/månad (om Du tecknar en Prenumerationsperiod för 1 månad) eller 799 kr/år (om Du tecknar en Prenumerationsperiod för 12 månader). Priset för en Prenumerationsperiod för HerCare Premium+ är 179 kr/månad (om Du tecknar en Prenumerationsperiod för 1 månad) eller 1995 kr/år (om Du tecknar en Prenumerationsperiod för 12 månader).     

7.2. Vi förbehåller oss rätten att justera priserna för Prenumerationsperioder för HerCare Premium och Premium+. Om priserna ändras kommer Du att bli meddelad detta genom HerCare Premium och Premium+. Det pris som gällde för HerCare Premium eller Premium+ när Du tecknade din Prenumerationsperiod kommer däremot att gälla tills utgången av den aktuella Prenumerationsperioden. Om HerCare Premium eller Premium+ förlängs efter det att Prenumerationsperioden löpt ut, gäller dock de nya priser som Vi aviserat.   

7.3. Betalning för Prenumerationsperioden sker i förskott. Den första betalningen dras i samband med att Du tecknar Prenumerationsperioden via AppleID eller, när detta möjliggörs, via GooglePlay. Därefter dras betalning för varje efterföljande Prenumerationsperiod 24 timmar innan den nya Prenumerationsperioden börjar löpa, till dess att uppsägning sker.   

 

8.  Uppsägning av HerCare Premium och Premium+ 

8.1. Uppsägning av din prenumeration på HerCare Premium och Premium+ ska ske senast 24 timmar före utgången av den aktuella Prenumerationsperioden. Detta gäller oavsett om Prenumerationsperioden avser 1 eller 12 månader.  

8.2. Om uppsägning av HerCare Premium och Premium+ inte sker i enlighet med punkt 8.1 kommer Prenumerationsperioden automatiskt att förlängas med samma Prenumerationsperiod och med samma uppsägningstid till dess att uppsägning sker.  

8.3. Om Du tecknat din prenumeration via AppStore säger Du upp din prenumeration på HerCare Premium på följande sätt: 

 1. Öppna appen Inställningar. 
 2. Tryck på ditt namn. 
 3. Tryck på Abonnemang. 
 4. Tryck på prenumerationen. 
 5. Tryck på Avbryt prenumeration. Du kan behöva rulla ner för att hitta knappen Avbryt prenumeration. Om det inte finns någon Avbryt-knapp eller om du ser ett utgångsmeddelande i röd text är prenumerationen redan avslutad. 

8.4. Om Du tecknat din prenumeration via GooglePlay säger Du upp din prenumeration på HerCare Premium på följande sätt: 

 1. Öppna Google Play-appen Google Play.
 2. Tryck på profilikonen uppe till höger. 
 3. Tryck på Betalningar och prenumerationer följt av Prenumerationer. 
 4. Välj den prenumeration du vill säga upp. 
 5. Tryck på Säg upp prenumerationen. 
 6. Följ anvisningarna. 

8.5. Notera att utebliven betalning, avsaknad av täckning på ditt konto vid betalningsdatum eller radering av Appen på din enhet inte innebär att Du har sagt upp din prenumeration.  

 

9.  Ångerrätt 

9.1. Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har Du en lagstadgad rätt att ångra köpet av din prenumeration på HerCare Premium eller Premium+ utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar från det att avtal om din första Prenumerationsperiod ingicks med HerCare.  

9.2. Information om ångerrätten och hur Du gör för att utnyttja den finns här: 

 1. Vid köp via AppStore  
 2. Vid köp via GooglePlay 

9.3. Eventuella återbetalningar till följd av att Du utnyttjat ångerrätten sker av AppStore eller GooglePlay. Du ska vända till AppStore eller GooglePlay gällande ångerrätten.  

 

10.  Reklamation  

10.1. Vid fel eller avbrott i HerCare Premium och Premium+ ombeds Du att meddela AppStore eller GooglePlay (beroende på var Du laddat ned Appen) så snabbt som möjligt efter att Du upptäckt felet eller avbrottet.  

10.2. Ett krav med anledning av ett fel i HerCare Premium och Premium+ som uppstått under Prenumerationsperioden preskriberas om det inte framställs inom 2 månader från utgången av den aktuella Prenumerationsperioden. 

10.3. HerCare ansvarar för fel i HerCare Premium och Premium+ som uppstår eller visar sig under Prenumerationsperioden om inte annat framgår av dessa Köpvillkor. Vad som utgör ett fel regleras i konsumentköplagen (2022:260). Om ett fel visar sig under Prenumerationsperioden har Du rätt till de påföljder som följer av konsumentköplagen (2022:260).  

10.4. Du har inte rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet. 

10.5 HerCare ansvarar inte för fel som beror på: 

10.5.1   att din hårdvara, programvara eller nätanslutning är oförenlig med de tekniska krav som gäller för HerCare Premium och Premium+ (se punkt 5.3), eller 

10.5.2. att Du inte i skälig utsträckning samarbetar med Oss för att med de tekniskt tillgängliga medel som är minst ingripande för dig, avgöra om det är din hårdvara, programvara eller nätanslutning som har orsakat felet. 

 

11.  Ditt ansvar 

11.1. Du ansvarar för att: 

11.1.1 den information som Du lämnar om dig själv i samband med användningen av HerCare Premium och Premium+ är sanningsenlig och korrekt, 

11.1.2 inte låta någon annan person få tillgång till ditt bank-ID för att därigenom bereda sig tillgång till HerCare Premium eller Premium+. Om Du har anledning att misstänka att någon annan person olovligen fått eller kan få tillgång till HerCare Premium eller Premium+ via ditt bank-ID, måste Du omedelbart vidta åtgärder för att begränsa sådan persons åtkomst till HerCare Premium eller Premium+ och informera Oss omgående, och 

11.1.3 inte distribuera eller på annat sätt överföra data eller information i HerCare Premium eller Premium+ som (i) Du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på HerCare, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för Oss, våra kunder eller annan tredje man.  

11.2 Du ansvarar vidare för all aktivitet som sker i HerCare Premium och Premium+ via ditt bank-ID.  

 

12.  Äganderätt och immateriella rättigheter 

12.1. Samtliga immateriella rättigheter i HerCare Premium och Premium+, inklusive namnrättigheter, kännetecken, varumärken (såväl registrerade som oregistrerade), upphovsrätter (inklusive källkod), mjukvarulicenser eller patent, tillhör HerCare. Inget i dessa Köpvillkor ska tolkas som en överlåtelse av dessa immateriella rättigheter. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Köpvillkor är förbjuden. Du bekräftar och accepterar att otillåten användning av dessa immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot dessa Köpvillkor, vara brottsligt. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av dessa immateriella rättigheter.  

12.2. Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av tillhandahållandet av HerCare Premium och Premium+, ska tillfalla HerCare med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat. 

12.3. Du får inte använda HerCare Premium och Premium+ (i) för något bedrägligt eller annars olagligt ändamål, (ii) på ett sätt som är avsett att störa driften av HerCare Premium och Premium+, (iii) för att utreda, ändra, anpassa, översätta, ”reverse engineer”, dekompilera eller nedmontera någon del av HerCare Premium och Premium+, inklusive utan begränsning dess objektkod eller källkod, (iv) för att kopiera, återge, sälja eller på annat sätt exploatera HerCare Premium och Premium+ eller dess innehåll, (v) för att avlägsna eventuella noteringar avseende upphovsrätt, varumärken eller annan äganderätt från HerCare eller material som återfinns i HerCare Premium och Premium+, eller för att överföra eller på annat sätt introducera virus, mask, trojaner, eller annan skadlig programvara eller kod, eller på annat sätt skada eller negativt påverka HerCare Premiums och Premium+ funktionalitet eller tillgänglighet. 

 

13.  Avstängning från HerCare Premium 

13.1. HerCare har rätt att stänga av din tillgång till HerCare Premium eller Premium+ med omedelbart verkan om Du bryter eller med sannolika skäl förefaller bryta mot dessa Köpvillkor och inte inom 30 dagar från skriftligt påpekande därom vidtar rättelse.

13.2  Vidare har HerCare rätt att stänga av din tillgång till HerCare Premium eller Premium+ om din betalning för Prenumerationsperioden uteblir.  

13.3. Om Du har stängts av från HerCare Premium eller Premium+ i enlighet med detta avsnitt förbehåller sig HerCare rätten att neka dig ny prenumeration på HerCare Premium eller Premium+. Någon återbetalning av erlagd betalning för HerCare Premium eller Premium+ sker inte för det fall Du har stängts av från HerCare Premium eller Premium+ enligt detta avsnitt. 

 

14. Ändring av villkor  

14.1  Köpvillkoren kan från tid till annan komma att ändras. Den version av Köpvillkoren som gällde när Du tecknade HerCare Premium eller Premium+ kommer dock alltid att gälla under Prenumerationsperioden, såvida inte någon ändring av villkoren måste göras enligt lag, föreskrifter eller andra krav från myndighet. Ändrade Köpvillkor kommer dock att gälla för din nästa Prenumerationsperiod om Du inte säger upp din prenumeration på HerCare Premium eller Premium+ (se punkt 8).  

14.2. Ändringar i Köpvillkoren meddelas i HerCare Premium och Premium+. Vid var tid gällande Köpvillkor kan erhållas i Appen.  

 

15. Ändring i HerCare Premium och Premium+ 

15.1 HerCare kommer kontinuerligt att genomföra uppdateringar, uppgraderingar eller liknande modifikationer i HerCare Premium och Premium+ under dina Prenumerationsperioder. 

15.2 Innehållet i HerCare Premium och Premium+ kan komma att ändras under en Prenumerationsperiod utöver vad som framgår av punkt 15.1 om det behövs för att anpassa HerCare Premium och Premium+ till en ny teknisk miljö, till ett ökat antal användare, eller av andra viktiga operativa skäl. Du kommer isåfall att meddelas om ändringen.  

15.3 Om ändringen enligt punkt 15.2 försämrar din tillgång till eller användning av HerCare Premium eller Premium+ i mer än endast obetydlig utsträckning, har Du rätt att säga upp din prenumeration på HerCare Premium och Premium+ med omedelbar verkan. Uppsägning ska ske senast 30 dagar från det att Du tog emot information enligt punkt 15.2 eller från det att ändringen genomfördes, om det skedde senare. Det gäller dock inte om Du ges möjlighet att utan extra kostnad behålla HerCare Premium eller Premium+ utan ändring och innehållet alltjämt är avtalsenligt 

 

16. Behandling av personuppgifter; Cookies 

16.1. För information om hur Vi hanterar och behandlar dina personuppgifter hänvisar Vi till vår  personuppgiftspolicy som Du accepterat när Du laddade ned Appen.  

16.2. Vi samlar webbläsarkakor och sessionkakor (cookies) för att samla information om aktiviteter. Detta innehåller statistik om ditt besök. Exempel på detta är klick, sidor, innehåll som tittas på. Det samlas även geografisk data, vilken webbläsare som används samt vilken enhetskategori som används för besökare. Detta för att kunna anpassa vårt innehåll och göra din upplevelse bättre. Vi använder som hjälp för detta en tredje part, i detta fall Google Analytics. 

 

17.  Tillämplig lag och tvistelösning 

17.1. Tvist rörande tillämpningen av dessa Köpvillkor eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom överenskommelse mellan Dig och Oss. Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol varvid svensk rätt ska tillämpas.  

17.2 Vid en eventuell tvist kan Du därtill använda den alternativa tvistlösningsprocess som tillhandahålls av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige, www.arn.se. I tillägg tillhandahåller Europeiska kommissionen en tvistlösningsplattform online som Du kan ta del av här. 

Kontaktuppgifter  

HerCare Sweden AB 

Brovägen 1 

182 76 Stocksund  

Sverige 

Kundtjänst: 

Epost: App@hercare.se 

Tel: 08-12 15 72 70