Vi saknar förbyggande vård för Sveriges kvinnor!

I många andra länder, inklusive USA där jag bodde i 37 år, går kvinnor på sin “årliga kvinnliga hälsokontroll.”

En gång om året träffade jag min gynekolog för att utvärdera min hälsostatus och screena för stressrelaterade sjukdomar. Innan jag träffade henne hade jag fått fylla i ett omfattande frågeformulär med frågor om min och min familjs hälsa, jag gjorde mammografi, bröstultraljud och ett omfattande blodprov. Vartannat till vart tredje år gjorde jag också en bentäthetsmätning (DEXA scan) för att utesluta benskörhet.

När jag sedan träffade henne gick hon igenom mitt frågeformulär och alla provsvar. Efter det gjorde hon en undersökning där hon lyssnade på mitt hjärta och mina lungor och kände på min sköldkörtel för att säkerställa att den inte hade knölar eller var förstorad. Hon undersökte sedan mina bröst, klämde på min mage, gjorde en gynekologisk undersökning där hon tittade på slemhinnorna i slidan, tog ett cellprov, kände på min livmoder och mina äggstockar för att sedan avsluta med ett ultraljud där hon tittade på både livmoder, tjockleken av slemhinnan i livmodern och hur mina äggstockar såg ut för att utesluta cystor eller tumörer.

Efter mitt möte med henne kände jag mig trygg och tacksam över att veta att jag hade min hälsa i behåll.

I Sverige ser det lite annorlunda ut. Fördelen är att här är viss förebyggande vård Landstingsfinansierad och det kostar oss inte alls mycket. Men räcker den förebyggande vård som erbjuds idag?

Du blir kallade till gynekologisk cellprovtagning var 3:e år efter du fyllt 23 år. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Däremot undersöks inte livmodern eller äggstockarna vid denna provtagning. Du får med andra ord en halv gynekologisk undersökning.

Vi blir också kallade till mammografi. Det finns fler metoder än mammografi för att undersöka ett bröst: palpation, att känna igenom bröstet med fingrarna, är en. Undersökning av bröstet med hjälp av ultraljud är en annan. I Sverige erbjuds inte bröstultraljud som screening. Det borde vare ett komplement till mammografi för alla Sveriges kvinnor, speciellt för de med tät bröstvävnad. Flertalet studier på kvinnor med tät bröstvävnad har visat en signifikant ökad upptäckt av invasiv bröstcancer jämfört med endast screening med mammografi.

Ingen undersöker dina bröst, lyssnar på ditt hjärta eller lungor, känner på din sköldkörtel, utvärderar din benstomme, livmoder eller äggstockar (om du inte går till en gynekolog) eller med ett blodprov screenar dig för pre-diabetes, inflammation, hjärt- och kärlsjukdom, järnbrist eller brist på D-vitamin. Istället väntar man på att dessa obalanser eller sjukdomar utvecklas för att först då behandla dem, vilket kommer att kosta samhället, företag  och skattebetalarna så mycket mer.

I maj 2018 öppnade jag kliniken HerCare i Stockholm. Tillsammans med ett fantastiskt fint team av läkare, gynekologer, barnmorskor, näringsterapeuter och samtalsterapeuter behandlar och vägleder vi kvinnor som lider av PMS, förklimakteriet, klimakteriet och långvarig stress och utmattning. Vår vision är att utbilda, stödja och hjälpa kvinnor i Sverige att leva friska och länge, och vår mission är att vara en tongivande aktör som tar kvinnors hälsa på allvar, sett ur ett helhetsperspektiv.

Vi erbjuder personanpassad livsstilsmedicin baserad på internationella vetenskapligt beprövade och accepterade metoder. Ett vårdprogram med hög patientsäkerhet, individuellt anpassat och som omfattar support, information, hopp, livsstilsförändringar och den rätta typen av hormonersättning; bioidentiska hormoner.

Nu erbjuder vi också HerCares årliga hälsokontroll, liknande den jag gjorde i USA, men med de analyser och prover som är möjliga i Sverige. Den årliga hälsokontrollen är för dig som vill:

    • Få en omfattande genomgång av din nuvarande hälsostatus
    • Förebygga sjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och benskörhet
    • Boosta din mentala kapacitet och välbefinnande
    • Främja en hälsosam vikt

 

 

Läs mer om vår årliga hälsokontroll här

 

HerCares kvinnoklinik är den första i sitt slag och vi vill hjälpa kvinnor i Sverige att leva friska, länge. Vi vill göra det genom att förändra och förbättra den förebyggande vården för kvinnor och skapa ett nytt sätt att se på kvinnors hälsa. Vi vill med vår kunskap och kompetens bidra till att minska ohälsotalen bland kvinnor, och därmed ta vårt samhällsansvar.

Vi på HerCare leder vägen genom att förändra och förbättra vården för kvinnor och skapa ett nytt sätt att se på kvinnors hälsa.

Mia Lundin

“Doktorn har lärt sig att inte vara intresserad i hälsa men i sjukdom. Vad folket lärt sig är att hälsa är botemedlet för sjukdom”.

Citat Ashley Montagu