Vad är personanpassad livsstilsmedicin?

Här står du, den enskilda patienten och din berättelse i centrum. Våra vårdgivare terapeuter inriktar sig på att koppla ihop dina sjukdomstecken till en helhetsbild istället för att vårda ett symtom via en specialitet i sänder.

Din medverkan som patient är nyckeln till framgång. Du och din vårdgivare har ett delat ansvar för hur du mår. Tillsammans för ni en dialog för att hitta de felande länkarna och återställa både din hälsa och din kontroll över den.

Boka tid

Så arbetar vi med personanpassad livsstilsmedicin:


Behandlingen bygger på öppna och ärliga samtal mellan dig och din vårdgivare/terapeut. Samtalen kompletteras med relevanta provtagningar, en omfattande hälsodeklaration och symtomlista som du fyllt i innan ditt besök.

Målet är att kartlägga hur du lever och äter och vad som påverkar dig för att kunna:

  • Identifiera och lägga till sådant som du och din kropp behöver (som näringsämnen, hormoner, stresshantering, motion). 

  • Identifiera och ta bort sådant som du inte mår bra av (som allergener, gifter, stress, dålig kost). 


Ditt personliga behandlingsprogram kan bestå av en kombination kost-strategier, näringsämnen, kosttillskott, läkemedel, hormoner, fysisk aktivitet och metoder för att hantera stress.