Mia Lundin

Mia Lundin

Initiativtagare och tf. verksamhetschef

Mia Lundin är Leg. Sjuksköterska och Nurse Practitioner inom gynekologi och obstetrik, utbildad i Sverige och på Harbor UCLA, USA. Mia har varit verksam i 29 år inom behandling av hormonella rubbningar som PMS, förlossningsdepression, övergångsbesvär och klimakteriebesvär. Hon har även gedigen kunskap om vilken effekt hormonella fluktuationer har på hjärnans biokemi.

2005 grundade Mia kliniken The Center for Hormonal & Nutritional Balance Inc. i Santa Barbara, Kalifornien som hon drev i 17 år. Genom sina böcker ”Kaos i kvinnohjärnan” och ”Mat för hormonell balans” har Mia fått en stor publik bland svenska kvinnor. Många av dessa har uttryckt önskemål om att kunna få tillgång till motsvarande vård i Sverige.
Mia vill nu bidra till en förändrad syn på vård till kvinnor i Sverige genom att introducera det arbetssätt som hennes klinik i USA har tillämpat med stor framgång.

Hillevi Wickström

Hillevi Wickström

Receptionist

Hej, jag är receptionist här på HerCare  och är här för att välkomna dig och bemöta dig på bästa tänkbara sätt.

Mitt största intresse är vårt välbefinnande, som vi alla har rätt till att få njuta av. God hälsa och hög livskvalitet uppnås oftast genom nyttig kost, en sund livsstil och rätt hormonbehandling om behov finns. Jag är utbildad undersköterska, näringsterapeut och sex-coach.

Ann Otterbeck

Ann Otterbeck

Receptionist

Jag är receptionist här på HerCare och jag är din första kontakt i både telefon och vid ditt besök. Det är viktigt för mig att du får känna dig välkommen och sedd.
2016 utbildade jag mig till stress och avspänningspedagog. Fantastiskt vad vi alla kan göra bara med vår andning. Under min lediga tid sjunger jag mycket och mediterar, allt för att skapa lugn för min själ. Mina två döttrar skänker värme och skratt varje dag. Vi ses!

Möt våra barnmorskor

Jenny Hansson

Jenny Hansson

Barnmorska

Jag är Leg Barnmorska och Leg Sjuksköterska. Jag har arbetat här på HerCare sen starten och älskar mitt jobb här. Jag har ett stort intresse av kvinnors hälsa i livets alla skeden, hur vår fysiska och mentala hälsa hänger samman och påverkas av hur vi lever och hur vi mår, och hur vi kan identifiera faktorer som påverkar vår hälsa. Mitt engagemang och intresse för dessa frågor gjorde att jag valde att vidareutbilda mig till barnmorska. Jag har tidigare arbetat inom många olika områden i vården, bland annat inom primärvård med diabetes, inom akutsjukvården och med förlossning och eftervård.

Utbildning/Certifikat
Leg Barnmorska, Leg Sjuksköterska, Kandidatexamen i omvårdnad, Magisterexamen i kvinnor och barns hälsa.

Eva Elmström

Eva Elmström

Barnmorska

De sista 25 åren har jag arbetat som sjuksköterska eller barnmorska inom kvinnosjukvård och därigenom fått lång och gedigen erfarenhet av kvinnohälsa. Jag har mött kvinnor i alla åldrar, från ung till gammal kvinna och inom akut-, sluten och öppenvård. Hjälpt både friska gravida kvinnor och svårt sjuka patienter. Trots att det börjar bli många år sedan jag började tycker jag fortfarande att kvinnohälsa är det roligaste man kan arbeta med och känner att förståelsen för kvinnors hälsa djupnar med varje arbetsår.

Mina styrkor är att jag är bra på att lyssna, analysera och se helheten.

Jag har även alltid haft ett brinnande intresse för komplementärmedicin och är utbildad akupunktör samt instruktör i Mediyoga.

På fritiden tar jag hand om min kolonilott, vår hund och mina nu rätt stora barn.

Elisabeth af Ugglas

Elisabeth af Ugglas

Barnmorska

Jag är Leg Sjuksköterska, leg Barnmorska,  med magisterexamen inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa samt certifierad handledare i sorgebearbetning.

Jag har arbetat många år och har en lång och gedigen erfarenhet i arbete med kvinnors hälsa. Jag ser betydelsen av att fånga upp det unika hos varje kvinna och möta hennes behov där hon befinner sig, med målet att hjälpa att återskapa balans för ett liv i välmående och harmoni.

Möt våra näringsterapeuter

Maria Graflind

Maria Graflind

Näringsterapeut/Leg. Sjuksköterska

Jag blev legitimerad sjuksköterska 2007 och hade då som avsikt att arbeta med att förebygga ohälsa.  De brinnande intresset lede mig till utbildning inom funktionsmedicinsk näringsteurap. 2017 var utbildningen klar. Funktionsmedicin strävar efter att på vetenskaplig grund definiera orsakerna till ohälsa. Jag väglett många till att må bättre genom livsstilsförändringar. Ibland är det små justeringar och ibland mer omfattande. Det är så roligt att se och följa de resultat klienterna får. Dock vet jag att det kan vara svårt att bryta vanor och därför är kunskap och stöd något jag prioriterar på vårt möte.  För mig är det viktigt att du får resultat.

Jag har hjälp många människor att få ordning på symtom som tex. magproblem, huvudvärk, trötthet och nedstämdhet. Att ge kroppen de den behöver för att balans av hormoner och signalsubstanser är just det jag sett goda resultat av. Många ser idag sina symtom som ett normaltillstånd, vilket så klart är synd.

Även om du idag är ung och besvärsfri är det relevant att ge din kropp rätt förutsättningar för att bibehålla hälsa och fortsätta ha en frisk och stark kropp. Vi blir äldre och med det förändras våra behov.

 Tillsammans hittar vi en strategi som för dig fungerar och som du trivs med. 

"Kroppen behöver näringsämnen som stödjer kroppen till hormonell balans och gör dig glad". 

"Ett ökat välbefinnande leder till hälsa"

Sanne Lundblad

Sanne Lundblad

Näringsterapeut

Sanne Lundblad är Komplementär Hormonterapeut (utbildad i DK) med kunskap inom områden som endokrinologi, näringsterapi, fytoterapi, hormonterapi, nutrigenetik, immunologi , fysiologi, laboratorieanalyser etc. Sanne är godkänd till DNA life tester genom Nordic Laboratories och tar löpande kurser för att hålla sig uppdaterad, senast: Gut-Immunology-inflammation Masterclass med Umahro Cadogan genom Nordic Laboratories. När hon inte arbetar med kvinnors välmående så går tiden till hennes två barn, avslappning, sång och musik eller Tai Chi.

Molly Nord

Molly Nord

Näringsterapeut

Jag är diplomerad näringsterapeut med en BSc i Psykologi. Jag arbetar med att bygga upp din helhetshälsa från grunden genom att hitta orsaken till dina problem. I mitt arbete utgår jag framförallt från en grundlig anamnes som ger förståelse för dig och din historia, kost, tillskott och stresshantering.
Mitt specialistområde är mag- och tarmhälsa, som ligger till grund för väldigt många hälsoproblem.
Med min bakgrund i psykologi har jag arbetat flera år inom psykiatrin.  Med yogan som en naturlig del av vardagen sedan tidiga tonår så drogs mitt intresse till Indien. Efter 1,5 år där, två yogalärarutbildningar, månader med dagliga meditationer och veckor i tystnad och självreflektion flyttade jag hem och började arbeta med yoga och utbilda mig till näringsterapeut. Nu arbetar jag sedan ett par år tillbaka som näringsterapeut där jag har stor nytta av min kunskap och erfarenhet inom psykologi, yoga och mindfulness.

Utbildning och certifikat

" BSc Psykologi, Uni. Sussex
" Dip. Näringsterapeut, NMI
" Fd. Fysiologi, KI
" Basmedicin, Forum Academia
" Yoga TT 400 RYT
" Cert. DNA-test terapeut
" Cert. Food Intolerance terapeut

Möt vår samtalsterapeut

Carina Landin

Carina Landin

Mindfulnessbaserad samtalsterapeut och leg. Arbetsterapeut

Jag är leg. Arbetsterapeut och mindfulnessbaserad samtalsterapeut. Min utgångspunkt är att vi alla är unika individer. Helhetsperspektivet i livspusslet samt det vi bär med oss är avgörande för hur vi hanterar livets olika skeden. Jag har lång erfarenhet av möten med människor i enskilda terapier, familjebehandling och beroende/-riskbruk.

Vid livsstilsförändringar kan vi behöva få en ökad förståelse för hur vår egen sårbarhet inför stress och känslor påverkar oss. Hur förhåller vi oss till andra och oss själva genom våra olika roller och livsskeden? Vi kan tillsammans jobba för en livskvalité där du är mer tillfreds med det du känner är viktigt i ditt liv.

Utbildning:

> leg. Arbetsterapeut

> KBT samtalsterapeut, psykoterapeut (steg 1)

> Diplomerad mindfulnessinstruktör

> Compassionfokuserad terapi (CFT)

> Grundutbildning i Acceptance and commitment therapy (ACT)

> Motiverande samtal (MI)

> Community Reinforcement Approach (CRA), Beroende/-Riskbruk

> Adolescent Community Reinforcement approach(A-CRA), Beroende

 

Möt våra läkare

Ann-Sofie Rhedin

Ann-Sofie Rhedin

Läkare med specialist kompetens inom internmedicin, allmänmedicin och företagshälsovård

Jag är leg. Läkare med specialist kompetens inom internmedicin, allmänmedicin och företagshälsovård. Jag är certifierad paleo kostrådgivare och studerar funktionmedicin.

Efter många år inom sjuk och hälsovård har jag blivit mer och mer besviken på mina möjligheter att förbygga och behandla kroniska sjukdomar. Efter att själv ha påverkat min hälsa i en positiv riktning med kost, i första hand, har jag blivit mer och mer intresserad av ett mer holistiskt synsätt. Jag ser sjukdom som symtom som man ska hitta orsaken till inte bara medicinera bort. Det bästa är ju att förebygga obalanser i kroppen innan man får symtom eller sjukdom.
Jag utbildar mig inom funktionsmedicin då jag tror att vi behöver ett annat sett att behandla våra stora folksjukdomar på än det vi gör idag och förhoppningsvis förhindra att fler blir sjuka.
Att få arbeta med detta synsätt hos HerCare gör mig glad, hoppfull och motiverad.

Hildur Hadenius

Hildur Hadenius

Specialist i Gynekologi och Obstetrik

Jag började min yrkesbana inom kirurgi, men har arbetat med kvinnosjukvård sedan 2006 och är specialist inom gynekologi/obstetrik sedan 2012. 

För några år sedan gick jag själv igenom en period av stressjukdom och utmattning. Jag fick uppleva hur hela mitt system sattes i gungning; fysiskt, emotionellt och hormonellt. Den erfarenheten blev en vändpunkt för mig. Under läkningstiden började jag förstå hur bra min kropp faktiskt kunde må! Jag kunde göra förändringar så att mitt liv började uppfylla mina drömmar, och mitt intresse för välmående och harmoni i kroppen tog fart!

Förutom hormonell balans, så är mina specialintressen lust och sexuellt välmående. 

Välkommen till mig!

 

Berit Östberg-Kempf

Berit Östberg-Kempf

Specialist i Gynekologi och Obstetrik

Jag gjorde min läkarutbildning på Karolinska Institutet i Stockholm. Jag har arbetat mest på Södersjukhuset. De senaste 20 åren har jag varit yrkesverksam på gynekologisk öppenvårdsmottagning i Täby med tjänst även på mödravårdscentralen de första åren. Jag har arbetat kortare perioder i Frankrike, Spanien, Norge samt Tyskland.

Jag är intresserad av det mesta inom medicin och vetenskap och hade valt samma utbildning igen utan att ångra et.

Välkommen till mig!