Vi bygger broar

Metoder som idag ligger utanför den etablerade skolmedicinen kommer att bli värdefulla delar av framtidens hälso- och sjukvård, det är vi övertygade om. Och det är en resa som HerCare kommer att vara en del av.

Vi vill bygga broar mellan det gamla och det nya, skapa kontakter och utbyta erfarenheter genom forskning och utvärdering.

Läs om regeringens kommittédirektiv : “Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården”.

Vision

HerCare vill hjälpa kvinnor i Sverige att leva friska, länge. Vi vill med vår kunskap och kompetens bidra till att minska ohälsotalen bland kvinnor, och därmed ta vårt samhällsansvar. Vi vill göra det genom att förändra och förbättra vården för kvinnor och skapa ett nytt sätt att se på kvinnors hälsa.

Mission

HerCare vill vara en tongivande aktör som tar kvinnors hälsa på allvar sett ur ett helhetsperspektiv. Genom ett välkomnade och personligt medicinskt center erbjuder vi behandling, stöd och utbildning till kvinnor med hormonell och näringsmässig ohälsa.

Vision