För dig som upplever att stress påverkar din hälsa och välmående negativt och känner igen dig i något/några av följande beskrivningar: sömnproblem, hjärtklappning, hjärndimma, sötsug och viktuppgång, känslor av otillräcklighet, rusande tankar, svårigheter att slappna av och komma till ro.

Du kommer att träffa en samtalsterapeut i 45 min. Pris 1200 SEK.

Boka tid