Mår du dåligt? Det kan bero på en obalans i dina signalsubstanser

HPA test signalsubstanser HerCare

Känner du dig irriterad,  lider av oro, ångest eller har svårt att sova? Orsaken kan vara en obalans i dina signalsubstanser. Dessa signalsubstanser kan du nu mäta. Detta gäller både män och kvinnor.

Se alla våra hemtester här

Roten till att vi mår som vi mår finns i samspelet mellan våra hormoner och signalsubstanser, framför allt under de hormonella förändringar som sker under veckorna, månaderna och genom livet. Hormonerna fungerar inte isolerat. Du mår inte som du gör från hormonerna i sig själva, istället mår du som du gör från hur hormonerna påverkar dina signalsubstanser.

Det är alltså signalsubstanserna som verkligen styr ditt mående. Det här samspelet är ett stort intresse för Mia Lundin, HerCares grundare, och är vad hon har fokuserat mycket av sitt arbete, intresse och forskning på de senaste 29 åren.

Signalsubstanser är naturligt förekommande kemiska budbärare som överför information från en nervcell till en annan och gör det möjligt för hjärncellerna att tala med varandra. Signalsubstanser kontrollerar ditt beteende och därför gör en obalans eller brist på vissa signalsubstanser att du mår dåligt. Idag är hjärnkemin inte ett mysterium. Vi kan nu mäta nivåerna på dessa kemikalier och balansera dem med hjälp av mediciner, hormonersättning, livsstilsförändringar, förbättrad tarmhälsa och vissa kosttillskott.

På HerCare använder vi Sanesco/Neuro lab i USA, ett världsledande laboratorium på neuroendokrin testning. Vi får mätresultat på några av dina viktigaste signalsubstanser för välmående och balans; serotonin, GABA, dopamin, noradrenalin, adrenalin, glutamat och PEA.

Testet är ett enkelt urinprov som du gör själv hemma och sedan postar direkt till laboratoriet i USA. Provsvar tar cirka 2 veckor.

Om du känner att du behöver vägledning när du fått dina svar är du välkommen att boka ett videobesök på hercare.se. Där kan du boka ett besök med en av våra näringsterapeuter som går igenom provsvaren och rekommendationer med dig.

Stress är en stor bov när det kommer till obalans i signalsubstanserna. Vår samtalsterapeut kan hjälpa dig att se över stressen i ditt liv och dess påverkan på alla livsområden. Du ges chansen att påbörja en förändringsprocess där du utvecklar relationen till dig själv och tydliggör tankemönster, förmågan att hantera känslor/krav samt relation till dig själv och andra människor. Du ges insikt om nervsystemets funktion och betydelse för ditt mående och får självreglerande tekniker som verktyg för återhämtning.

Se alla våra hemtester här

 

Källor:

Validity of Neurotransmitter

Correlation of serotonin levels in CSF, platelets, plasma, and urine_2012

Effects of Nutrients on Neurotransmitter Release – Food Components to Enhance Performance – NCBI Bookshelf

How to increase serotonin without drugs

EvaluationOfNovelElisaForSerotoninBiomarkerForDepression