Inspirationsträffarna har tyvärr blivit inställda tillsvidare på grund av sjukdom.

Förklimakteriegruppen är för dig som är c a 35-40 år och fram till sista mensen. Symtomen kännetecknas ofta av längre PMS perioder, svullnad och viktuppgång, blödningstrassel, sömnbesvär, vallningar, koncentrationsproblem mm.

4 inspirationsträffar.

Klimakteriegruppen är för dig som inte längre har mens antingen efter hysterektomi eller är i menopaus. Tidpunkten för sista mens kan naturligt variera men sker oftas vid c a 52-54 års ålder. Fråga oss om du är osäker på vilken grupp som passar just dig.

4 inspirationsträffar

Vem leder grupperna:

Carina Landin – arbetar som samtalsterapeut på HerCare.

Carina har lång erfarenhet av möten med människor i enskilda terapier, familjebehandling och beroende/-riskbruk. Vid livsstilsförändringar kan vi behöva få en ökad förståelse för hur vår egen sårbarhet inför stress och känslor påverkar oss. Hur förhåller vi oss till andra och oss själva genom våra olika roller och livsskeden.

Louise Edlund – Louise Edlund Utbildningar AB
Hormonterapeut, Kost- och Näringsrådgivare, beteendevetare

Louise har många års erfarenhet av klientarbete kring hormonella obalanser, är expert på kvinnohälsa, föreläser, håller kurser, utbildar andra terapeuter i hormonlära. Hon har ett stort hälsonätverk i Sverige med vilka hon samarbetar kring klientärenden. Helhet, är Louises ledord.

Läs om HerCares integritetspolicy här