Bioidentiska hormoner

Kvinnliga hormoner förskrivs endast av våra gynekologer.

Bioidentiska hormoner är humanidentiska med samma kemiska struktur, funktion och nedbrytning som kroppens egna, dock kemiskt framställda Därför ”känner kroppen igen” dem och samspelar med dem på samma sätt som den skulle samspela med hormoner som producerats i äggstockarna – som en nyckel som passar i låset. Syntetiska hormonderivat är kemiskt avvikande med nya egenskaper till skillnad från kroppsidentiska hormoner, till exempel gestagenet medroxiprogesteronacetat.

På HerCare kommer våra läkare för det mesta förskriva bioidentiska hormoner. Bioidentiskt östrogen finns för förskrivning men bioidentiskt progesteron måste idag skrivas ut på individuell licens vilket tyvärr inte alltid blir beviljat.

"Bioidentiska hormoner bör förskrivas" Hilde Löfqvist, specialist gynekologi/obstetrik Läkartidningen, 20 mars, 2018

"Hormonersättningsbehandling med progesteron bör kunna förskrivas"  Hilde Löfqvist, specialist gynekologi/obstetrik: Läkartidningen nr 7 2013 volym 110

Sköldkörtelhormoner

Hypotyreos är orsakat av en dåligt fungerande sköldkörtel. Orsaken till detta är ofta brist på vissa näringsämnen eller allra vanligast, en inflammerad sköldkörtel (Hashimotos). Orsaken till inflammationen är ofta tarmproblem, långvarig stress och/eller dåliga kostvanor.  Därför fokuserar vi på HerCare mycket på din kost, tarmhälsa och livsstil, ofta innan hormoner förskrivs.

Behövs sköldkörtelhormoner förskrivas kommer våra läkare att förskriva basera på dina individuella behov, historik, och provsvar. En del patienter mår bättre på syntetiskt T4, och/eller T3 medan andra kanske svarar bättre på naturliga sköldkörtelhormoner gjorda på torkad svinsköldkörtel. Torkad svinsköldkörtel kan i nuläget endast förskrivas via individuell licens vilket våra läkare erbjuder om indikationen finns. Läs vår blogg: "Sköldkörteln är navet i kroppens hormonella hjul".