Antikroppstest för coronavirus

Vi kommer att utföra testerna i samarbete med Ally Medical som är en IVO-registrerad vårdgivare med legitimerade läkare och sjuksköterskor. Testet är CE-märkt och validerat.

Boka Covid-19 test

Kort om testet

Covid-19 antikroppstest

Vi använder oss av ett tillförlitligt och kliniskt validerat serologitest som används vid flera universitetssjukhus i Europa. Testet mäter nivåer av antikropparna IgM, IgG och IgA och är validerat på ABC Labs med sensitivitet > 98% och specificitet > 99%. Testet övervakas av Ola Winqvist, professor och överläkare i klinisk immunologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hela processen följer en noggrann och säker hantering som är godkänd av IVO. Både test och utrustning är CE-märkt.

Laboratorietest, inte snabbtest

Snabbtester är blodprov som tas kapillärt med ett stick i fingret och det tar 15 minuter att få svar. Folkhälsomyndighen bedömer att dessa prover är av varierande kvalitet och generellt är mindre träffsäkra än laboratorietester.

Mäter fler antikroppar än de flesta

Laboratorietester är blodprov som tas venöst och analyseras på laboratorium. Dessa är de mest tillförlitliga testerna, men även här finns variation. Många mäter enbart nivåer av antikropparna IgG
och IgM. Vi mäter förutom IgG och IgM, även IgA. På så sätt fångar vi en tredjedel fler som har eller har haft covid-19 och som annars hade missats.

Vi mäter svaret på tre antikroppar, IgA, IgG och IgM. Jämfört med antikroppstester som enbart mäter IgG och IgM, fångar vi upp en tredjedel fler som har eller har haft covid-19.
Sensitivitet > 98 %
Specificitet > 99 %
Mäter IgG, IgM, IgA

Vad kostar det?

1200 kr för allmänheten. Provtagning sker på vår klinik HerCare, Brovägen 1 Stocksund.

800 kr för prioriterade grupper. Vi erbjuder prioriterade grupper inom samhällsviktig verksamhet förtur i bokningen samt ett subventionerat pris på 800 kr. Läs mer om prioriterade grupper här.