hercare logo

Boka med en samtalsterapeut

Vid allvarliga psykiatriska symtom som svår ångest/oro/depression eller suicidala tankar uppmanar vi till att i första hand kontakta din vårdcentral eller 1177, där kan du antingen få behandling eller vägledning till vidare hjälp. Om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig eller om du har planer på att ta ditt liv ska du genast söka vård på en psykiatrisk mottagning eller ringa 112.

Varför får man psykologiska och emotionella besvär?

Psykologiska och emotionella besvär kan ha många olika grundorsaker t.ex. sorg, relationella problem, högpresterande/perfektionism, sociala relationer, trauma, stress, existentiella tankar, otillräcklighet, svårigheter att sätta gränser, medberoende, beroende, roller/identitet, självbild, självkritisk, arbetsrelaterad problematik, hormonella som i förklimakteriet och klimakteriet, näringsmässiga obalanser m.m.

Support hos HerCare

I samtalsterapi får du hjälp att se över stressen i ditt liv och dess påverkan på alla livsområden. Du ges chansen att påbörja en förändringsprocess där du utvecklar relationen till dig själv och tydliggör tankemönster, förmågan att hantera känslor/krav samt relation till dig själv och andra människor.

Vår samtalsterapeut arbetar bland annat med KBT (kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), CFT (compassionfokuserad terapi), mindfulness baserade tekniker.

Känner du att du vill utesluta medicinska orsaker till ditt mående rekommenderar vi att du bokar ett läkarbesök  på HerCare.

Boka videobesök med samtalsterapeut