Boka med en av våra näringsterapeuter

 

Maria Graflind

Maria Graflind

Näringsterapeut/Leg. Sjuksköterska

Boka

Jag blev legitimerad sjuksköterska 2007 och hade då som avsikt att arbeta med att förebygga ohälsa.  De brinnande intresset lede mig till utbildning inom funktionsmedicinsk näringsteurap. 2017 var utbildningen klar. Funktionsmedicin strävar efter att på vetenskaplig grund definiera orsakerna till ohälsa. Jag väglett många till att må bättre genom livsstilsförändringar. Ibland är det små justeringar och ibland mer omfattande. Det är så roligt att se och följa de resultat klienterna får. Dock vet jag att det kan vara svårt att bryta vanor och därför är kunskap och stöd något jag prioriterar på vårt möte.  För mig är det viktigt att du får resultat.

Jag har hjälp många människor att få ordning på symtom som tex. magproblem, huvudvärk, trötthet och nedstämdhet. Att ge kroppen de den behöver för att balans av hormoner och signalsubstanser är just det jag sett goda resultat av. Många ser idag sina symtom som ett normaltillstånd, vilket så klart är synd.

Även om du idag är ung och besvärsfri är det relevant att ge din kropp rätt förutsättningar för att bibehålla hälsa och fortsätta ha en frisk och stark kropp. Vi blir äldre och med det förändras våra behov.

 Tillsammans hittar vi en strategi som för dig fungerar och som du trivs med. 

"Kroppen behöver näringsämnen som stödjer kroppen till hormonell balans och gör dig glad". 

"Ett ökat välbefinnande leder till hälsa"

Sanne Lundblad

Sanne Lundblad

Näringsterapeut

Boka

Sanne Lundblad är Komplementär Hormonterapeut (utbildad i DK) med kunskap inom områden som endokrinologi, näringsterapi, fytoterapi, hormonterapi, nutrigenetik, immunologi , fysiologi, laboratorieanalyser etc. Sanne är godkänd till DNA life tester genom Nordic Laboratories och tar löpande kurser för att hålla sig uppdaterad, senast: Gut-Immunology-inflammation Masterclass med Umahro Cadogan genom Nordic Laboratories. När hon inte arbetar med kvinnors välmående så går tiden till hennes två barn, avslappning, sång och musik eller Tai Chi.

Madelene Hjelm

Madelene Hjelm

Näringsterapeut

Boka

Jag har ett brinnande intresse för psykologi, funktionsmedicin och människors välmående. Jag  har genom Magister examen i Psykologi kombination med studier i USA till näringsterapeut utvecklat verktyg för att stöttat och hjälpa människor med att återställa och bibehålla god hälsa. Jag har med metoder som (MI) motiverande samtal och återfalls prevention kunna identifiera och förebygga högrisk situationer genom analys av personers själv-förmåga, beteende förändringar, beroende, motivation, coping, emotionella tillstånd och interpersonella faktorer. Vidare arbetar jag som näringsterapeut, konsult. där jag hjälper klienter med hälsofrämjande närings- och beteendestrategier genom analys av biokemisk individualitet och näringsbrist för att hjälpa dem att återställa och bibehålla god hälsa.

Molly Nord

Molly Nord

Näringsterapeut

För närvarande graviditetsledig, återkommer hösten 2018

Jag är diplomerad näringsterapeut med en BSc i Psykologi. Jag arbetar med att bygga upp din helhetshälsa från grunden genom att hitta orsaken till dina problem. I mitt arbete utgår jag framförallt från en grundlig anamnes som ger förståelse för dig och din historia, kost, tillskott och stresshantering.
Mitt specialistområde är mag- och tarmhälsa, som ligger till grund för väldigt många hälsoproblem.
Med min bakgrund i psykologi har jag arbetat flera år inom psykiatrin.  Med yogan som en naturlig del av vardagen sedan tidiga tonår så drogs mitt intresse till Indien. Efter 1,5 år där, två yogalärarutbildningar, månader med dagliga meditationer och veckor i tystnad och självreflektion flyttade jag hem och började arbeta med yoga och utbilda mig till näringsterapeut. Nu arbetar jag sedan ett par år tillbaka som näringsterapeut där jag har stor nytta av min kunskap och erfarenhet inom psykologi, yoga och mindfulness.

Utbildning och certifikat

" BSc Psykologi, Uni. Sussex
" Dip. Näringsterapeut, NMI
" Fd. Fysiologi, KI
" Basmedicin, Forum Academia
" Yoga TT 400 RYT
" Cert. DNA-test terapeut
" Cert. Food Intolerance terapeut