Benskörhet-Osteoporos

Osteoporos, det vill säga benskörhet, är en förändring av skelettets struktur. Den utvecklas långsamt under flera år utan några symtom, en så kallad ”tyst sjukdom”. Första symtomen visar sig när sjukdomen redan utvecklats till svår benskörhet, sådana symptom kan vara ryggsmärtor, längdminskning och frakturer som kan uppstå redan vid lindriga fallskador. Efter den första frakturen ökar risken för fler frakturer.

En halv miljon svenskar är drabbade av benskörhet. Det inträffar 80 – 90 000 osteoporosrelaterade frakturer per år. Osteoporos är vanligt förekommande, framför allt hos kvinnor efter klimakteriet. Varannan kvinna och var fjärde man över 50 år löper risk att få en osteoporosfraktur under sin livstid. Därför är det viktigt att denna sjukdom tas på allvar och att man utvärdera risker och benhälsa i ett tidigt skede för att förebygga sjukdomen.

Faktorer som ärftlighet, låga östrogenvärden (klimakteriet), kalk- och vitaminfattig kost, D-vitaminbrist, rökning och brist på motion innebär en ökad risk att drabbas av benskörhet.

Andra orsaker till ökad risk för benskörhet:

• Medicinering mot epilepsi, sköldkörtelsjukdomar och vissa reumatiska sjukdomar
• Antihormonell medicinering vid bröst- och prostatacancer
• Kortisonbehandling vid cancer
• Olika tarmsjukdomar som till exempel celiaki

Bentäthetsmätning

Den vanligaste metoden att mäta bentäthet är en form av röntgenteknik som kallas DEXA (Dual-energy X-ray absorptiometry). Vid undersökningen mäts bentätheten på ett eller två ställen på skelettet, till exempel höften eller ländryggen. Sedan jämförs ditt mätvärde med normalvärdet i den åldersgrupp som du tillhör. Undersökningen är väldigt enkel och tar ungefär 20 minuter. Stråldosen är betydligt lägre än vid vanliga röntgenundersökningar.

HerCares vision är att utbilda, stödja och hjälpa kvinnor i Sverige att leva friska och länge, och vår mission är att vara en tongivande aktör som tar kvinnors hälsa på allvar, sett ur ett helhetsperspektiv. Vi vet att benskörhet kan förebyggas och mer fokus bör ligga på förebyggande sjukvård för att i tidigt stadie minska risken att utveckla benskörhet. Därför välkomnar HerCare med glädje Judith Bimberg, specialistläkare inom invärtesmedicin osteologi (benhälsa). Judith har de senaste sju åren arbetat på universitetssjukhuset i Hamburg, Tyskland i ledande funktion på en specialistmottagning för primär och sekundär osteoporos (benskörhet) och andra mer sällsynta bensjukdomar.

När du bokar ett besök hos vår läkare Judit Bimberg skickar vi en remiss för bentäthetsmätning innan ditt besök. Vi skickar också en e-remiss för en omfattande blodprovsanalys som utvärderar eventuella risker för att utveckla osteroporos.

Varmt välkommen till HerCare!

Du kan boka här

 

Informationskällor:

Osteoporosförbundet: https://www.osteoporos.org/

Svenska Osteoporossällskapet: www.svenskaosteoporossallskapet.se

WHO:Riskberäkning av osteoporosfrakturer:Osteoporosförbundet