hercare logo

PMS/PMDS

PMS (premenstruellt syndrom) och PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom) innebär
cykliska symptom som kan ta sig både psykiska och fysiska uttryck. PMS och PMDS är
vanligast i 30-40 årsåldern, även om vissa kan få problem redan i tonåren. PMDS är en
allvarligare form av PMS, särskilt vad gäller de psykiska symptomen.
 
Vilka symptom kan du uppleva?
Symptomen varierar från kvinna till kvinna och kan vara olika från ena månaden till den
andra. Symptomen kan uppstå två veckor till några dagar före mensen, och upphör sedan i
samband med att mensen kommer.

Vanligt förekommande symptom:
•irritation
•raseriutbrott
•depression
•oro
•ångest
•humörsvängningar
•minskat självförtroende
•huvudvärk
•migrän
•ömma bröst

Hur vet du att det är PMS eller PMDS du lider av?
PMS och PMDS har ett cykliskt mönster som följer menscykeln. Symptomen kan förekomma
allt från några dagar till 2 veckor innan mens. En del får symptom mitt i cykeln runt
ägglossningen där de sedan avtar och återkommer några dagar innan mens.
När mensen väl kommer kan humöret förbättras på bara några timmar.
Om du inte ser det cykliska
mönstret i ditt mående så är det inte PMS du lider av.
På HerCare kan vi hjälpa dig att utreda
om det är PMS eller PMDS du lider av.

Varför får du PMS och PMDS?

Det finns ingen vedertagen förklaring till PMS och PMDS. Flera studier visar dock en
koppling till lägre nivå av progesteron och allopregnanolone hos kvinnor som lider av PMS
jämfört med de som inte lider av PMS. Progesteron och allopregnanolone ger en lugnande
effekt och bromsar stressreaktioner tack vare sin påverkan på signalsubstanserna GABA
(lugnande) och serotonin (må bra/tillfreds).
Behandling på HerCare

Teamet på HerCare är experter på att behandla PMS och PMDS. Våra vårdgivare kartlägger
och guidar dig med utgångspunkt från dina unika förutsättningar och symptom.