Lär dig mer om förklimakteriet 

I förklimakteriet kan dina hormoner svaja rejält. Besvären som kan uppkomma till följd av detta kan vara både många och varierande. Många kvinnor vet inte att symptom som de lider av är kopplade till just förklimakteriet eftersom kunskapen om den här hormonella fasen fortfarande är väldigt begränsad.

Förklimakteriet kan vara i 10-15 år och börjar ibland redan i 35-årsåldern. Symptomen varierar från kvinna till kvinna – både i intensitet och i typ av besvär.

Vanligt förekommande
känslomässiga symptom:

• Irritation
• Ilska
• Vara uppe i varv
• Depression
• Oro
• Ångest
• Humörsvängningar
• Sömnproblem
• Ibland ökad sexlust

Vanligt förekommande
fysiska symptom:

• Riklig mens med klumpar (levrat blod)
• Kortare menscykel (21-24 dagar)
• Nattsvettningar
• Ömma bröst
• Järnbrist
• Viktuppgång


Symptomen orsakas oftast av ett tillstånd som kallas östrogendominans – vilket betyder att mängden östrogen är lite för högt jämfört med mängden progesteron. Detta händer då progesteronnivån i kroppen sjunker i och med att äggstockarnas effektivitet minskar och ägglossningarna blir glesare. I förklimakteriet är det därför vanligt att östrogenet är lite för högt i relation till progesteronet.

 

 

Varför uppstår symptomen?
Hur väl samspelet mellan dina hormonerna och signalsubstanser* fungerar är grundläggande för ditt mående. När hormonerna av någon anledning minskar i nivå eller börjar fungera sämre, kommer du med största sannolikhet att känna av det. Mellan 35-50 års åldern varierar nivåerna för våra kvinnliga hormoner östrogen och progesteron kraftigt och den inbördes relationen dem emellan rubbas. Det här påverkar signalsubstanserna i hjärnan, som i sin tur påverkar vårt psykiska mående.

 

*Vad är signalsubstanser?  Hormonerna fungerar inte isolerat. Hur du mår beror på samspelet mellan dina hormoner och signalsubstanser. Signalsubstanser är naturligt förekommande kemiska budbärare som överför information från en nervcell till en annan och gör det möjligt för hjärncellerna att tala med varandra. De signalsubstanser vi på HERCARE brukar prata mest om är serotonin, GABA och dopamin.

 

Våra kosttillskott speciellt anpassade för kvinnor i förklimakteriet:

     HERCAREs webbshop