Kvinnans olika hormonella faser

Våra äggstockar fungerar tyvärr inte livet ut. Från mitten av trettioårsåldern till slutet av femtioårsåldern genomgår våra kroppar många förändringar och våra hormonnivåer av de kvinnliga hormonerna östrogen och progesteron kan variera stort.

Allteftersom äggstockarnas hormonproduktion minskar genomgår du fyra hormonella faser. Var och en av dessa fyra faser har en egen uppsättning av möjliga känslomässiga och fysiska symptom. En del kvinnor glider bara igenom dessa övergångar utan särskilt många symptom, medan andra upplever alla möjliga slags känslomässiga och fysiska besvär. Men ju mer balanserad du är näringsmässigt och ju mindre stressad du känner dig, desto mindre besvär kommer du att uppleva.

Fas 1: Den normala hormonbalansen
När du befinner dig i den här fasen, som tar sin början i och med att du börjar menstruera, mår du mer eller mindre likadant hela månaden. Eventuellla symptom som till exempel oro, irritation, depression och huvudvärk förvärras inte drastiskt före väntad mens, vilket betyder att du inte lider av PMS eller hormonell obalans. Symptomen orsakas istället ofta av stress och obalans i signalsubstanserna. Detta kan inträffa i alla åldrar, och flickor i tonåren är inget undantag.

Fas 2: PMS/PMDS
PMS – premenstruellt syndrom, inträffar ofta i mitten av trettioårsåldern, men kan under pressade förhållanden börja tidigare i livet. Symptom som oro, ilska, irritation, depression kommer alltid före mensen och varar i allmänhet från några dagar till hela två veckor.

Symptomen kan orsaka en hel del obehag, men försvinner när mensen väl börjar. Mensen i sig själv är ofta oförändrad. I den här fasen har nivån av det lugnande hormonet progesteron, som produceras efter ägglossningen, börjat sjunka.

Fas 3: Förklimakteriet
Denna fas börjar ofta i fyrtioårsåldern. Symptom som oro, ilska, irritation, depression, vallningar och nattsvettningar uppträder ofta ett par dagar till två veckor före mensen. Dessa symptom ersätts dock med nya när mensen väl har börjat, och trötthet, sömnproblem, gråtmildhet och håglöshet sätter i stället in. Många kvinnor säger att de i den här fasen bara känner sig normala en enda vecka i månaden. Mensen kommer ofta tätare och blir rikligare med blodklumpar, vilket ofta kan leda till järnbrist. Orsaken till förändringen i mensen beror ofta på äggstockarnas sviktande funktion vilket orsakar en sjunkande progesteronnivå.

Fas 4: Klimakteriet och postmenopaus
Denna fas börjar ofta runt femtioårsåldern. Symptomen i den här fasen är ungefär desamma varje dag. Mensen kommer väldigt glest, kanske bara några gånger under året, eller har upphört helt och hållet. Vanliga symptom i klimakteriet är: håglöshet, gråtmildhet, sömnsvårigheter, vallningar, hjärtklappning minskat fokus och hjärndimma. Du känner inte
riktigt igen dig själv, och aktiviteter som du tidigare gillat kan kännas jobbiga och ointressanta. Nu producerar äggstockarna bara väldigt små mängder av östrogen och inget progesteron. Klimakteriet pågår vanligtvis i ett år och efter det befinner du dig i vad som kallas postmenopaus (finns inget ord för detta på svenska) i resten av ditt liv.